Foto’s en verslag Kerst 2023

Kerstviering 17 december

Op zondagmiddag 17 december heette Wim Overkamp, secretaris KansPlus, ruim 165 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom was er voor voorganger Harry Bloo tegenwoordig woonachtig in Enschede en gepensioneerd pastor van de Parochie H. Kruis. In 2017 en 2013 was Harrie ook onze voorganger. Ook een woord van welkom aan een tiental  leden van het popkoor Heino onder de naam Salland Vocal Popkoor. Zij hebben ons voortreffelijk ondersteund tijdens de kerstzang. Natuurlijk konden wij ook de muzikanten van de Melodies onder leiding van dirigent Zwier van der Weerd uit Oene en hun opbouwers welkom heten. De bijdrage aan de collecte kwam wederom ten goede aan de Melodies en bracht ruim €225 op.

Annette Kiekebosch heeft het kerstverhaal, nog steeds actueel, geplaatst in deze tijd. Het is daarom dat we als thema hebben gekozen voor: Geef mij je hand, ik loop met je mee… Vluchtelingen, asielzoekers komen in overvolle opvangplaatsen, kunnen geen onderkomen vinden en moeten soms buiten slapen. Dit is ook wat Maria en Jozef is overkomen en zij kwamen uiteindelijk terecht in een stal.

Wat was het mooi dat Annette met eigen ogen kon zien dat haar kleinkinderen Ella Flora en Marie Lena  samen met Miranda Dijk mooi verkleed als engelen, het licht in de zaal mochten brengen.

Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal leden van KansPlus en mensen uit eigen kring overleden. Pastor Harry Bloo heeft in de voorbeden de overledenen, maar ook onze zieken herdacht. Hopelijk zal er voor de nabestaanden en zieken weer licht verschijnen in deze donkere tijd..

Er was weer koffie of thee of een ander drankje en er werd krentenbrood uit de Paraboolwinkel in Mariënheem uitgedeeld.  Bestuurslid Trudi zorgde voor een klein presentje voor de muzikanten en leden van het koor en de tekstlezers.

Na de viering was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot na 16.00 uur.

Irma Temmink en Wilma Blom hadden een prachtig kaartje gemaakt waarin het thema prachtig was uitgebeeld. Deze werd bij de uitgang uitgedeeld. Wij zijn blij dat de familie Zwakenberg en hun medewerkers ons al jarenlang  gastvrij ontvangen.