Foto’s en verslag Kerst 2022

Verslag kerstviering 18 december 2022

Wim Overkamp, secretaris van KansPlus heette om 14.00 uur ruim 175  aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom was er voor voorganger Gerard Noordink, gepensioneerd pastor van de Emanuel parochie  uit Heino.

Helaas kan Annette Kiekebosch om gezondheidsredenen niet meer het kerstspel samen met een aantal spelers van KansPlus verzorgen. In plaats daarvan heeft zij het kerstverhaal opgesteld. Dit werd voorgelezen  door een aantal deelnemers van KansPlus.

Ook een  woord van welkom aan een tiental  leden van popkoor Fitis uit Wijhe. Zij  ondersteunden de zang tijdens  de kerstzang. Opvallend hierbij was de enthousiaste wijze waarop dirigent Zwier van der Weerd  ook het  koor Fitis dirigeerde. Het ontlokte voorganger pastor Noordink de uitdrukking dat het koor zwierig was begeleid.

Natuurlijk werden de muzikanten  van de Melodies onder leiding van dirigent Zwier van der Weerd uit Oene hartelijk welkom geheten. De Melodies zouden niet kunnen optreden zonder  hulp van de begeleiders die al op tijd aanwezig waren om alles klaar te zetten.  Fijn was het dat na de oproep  van  de Melodies een aantal  nieuwe opbouwers present waren. De  bijdrage aan de collecte kwam  wederom ten goede aan de Melodies en bracht bijna €200 op. Wij zijn trots dat er ook in onze omgeving een orkest  is die in het klein  niet onderdoet voor de landelijke Jostiband.

Wij  zijn blij  dat ook de familie Zwakenberg en hun medewerkers ons al  jarenlang  gastvrij ontvangen.

In deze viering stonden wij stil bij de geboorte van Jezus die ons allen hier te samen brengt gelijk ons welkomstlied ‘Wij komen tesamen’.  Geboorte en sterven horen  bij elkaar. Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal leden van KansPlus en mensen uit onze kring overleden. Wij hebben hen in onze voorbeden  herdacht en ook onze dierbaren die niet meer bij ons zijn. Hopelijk zal er voor de nabestaanden weer licht verschijnen in droevige tijden. Pastor Gerard Noordink ging tijdens de pauze de zaal rondgaan om de intenties op te nemen.

Ook was er weer koffie of thee of een ander drankje en werd er krentenbrood uit de Paraboolwinkel in Mariënheem uitgedeeld.  Bestuurslid Trudi zorgde voor een klein presentje voor de muzikanten en leden van koor Fitis en de tekstlezers.

Na de viering was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot  16.00 uur.

Het was deze middag na twee jaar  weer een mooi samenzijn. Het thema van de viering was  ‘Samen, niet alleen’.  Irma Temmink en Wilma Blom hadden een prachtig kaartje gemaakt welke ook het thema uitbeeldde.

Deze werd  bij de uitgang  uitgedeeld. Ondanks de uitzending van het WK voetbal die om 16 uur  bleven nog veel mensen tot na vieren gezellig bij elkaar. Koorleden van Fitis  reageerden heel enthousiast en er gingen al stemmen op om in de toekomst nog eens met de Melodies op pad te gaan.

lezers teksten bij de kerstkrans:

Arthur Blom en Ina Berendijk

lezers teksten kerstverhaal:

deel 1   Anne Konter

deel 2   Ria Kruiper

deel 3   Anita Jansman

deel 4   Marijke Huls

deel 5   José Wolvenne

deel 6   Ans Molenaar

deel 7   Karin Baars