Foto’s en verslag Kerst 2019

Verslag kerstviering 15 december 2019

Wim Overkamp, secretaris van KansPlus heette om 14.00 uur de ruim 200 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom was er voor voorganger Lonneke Gunnink, pastor van de parochie het Heilig Kruis.

Wederom mochten wij ons verheugen met de inspirerende bijdrage die Annette Kiekebosch leverde aan onze viering. We mochten nog even memoreren, dat zij dit jaar genomineerd is door Mee als vrijwilliger van het jaar. Onder haar leiding werd het kerstverhaal weer gespeeld door een aantal spelers van KansPlus geflankeerd door een aantal begeleiders.

Een negental leden van koor MuSing uit Raalte ondersteunden enthousiast de kerstzang.

Muzikanten van de Melodies onder leiding van Henneke van zitteren en Nicolet Kroes begeleidden op een heel speciale wijze de kerstzang tijdens onze viering. Zij vervingen Zwier van der Weerd uit Oene de nieuwe dirigent van De Melodies De begeleiders waren reeds om half 1 aanwezig om alle apparatuur en instrumenten klaar te zetten.

In de pauze ging pastor Lonneke Gunnink rond om de voorbeden op te nemen. Helaas zijn het afgelopen jaar weer een aantal leden van KansPlus en mensen uit onze kring overleden. Wij hebben hen herdacht tijdens onze voorbeden. Ook was er weer koffie of thee of een ander drankje en werd er krentenbrood uit de Paraboolwinkel in Mariënheem uitgedeeld.

Herder Bas had een schaap meegenomen en drukte dat Maria in de handen. Maria had daar de handen vol aan, want ook het kindje lag in haar armen. Het kindje Jezus kreeg het er in ieder geval warm van.

De collecte voor de Melodies bracht het mooie bedrag van €240,00 op. Er is te elfder ure nog een tientje bijgekomen, doordat iemand van de doelgroep nog een tientje in haar handen had, die ze per ongeluk uit het mandje had gepakt. Ja het leek ook wel een uitdeel mandje!!

Na de viering was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot uiterlijk 16.00 uur.

Het was deze middag een geweldig mooi samenzijn. Het thema van de viering was ‘het kind, mijn licht’. Irma Temmink en Wilma Blom hadden daarom lichtjes gemaakt die bij de ingang werden uitgedeeld en tijdens de viering schitterden. Van alle kanten mochten we horen dat ieder het mooi had gevonden. Koorleden van MuSing reageerden heel enthousiast en menigeen was getroffen door de fijne sfeer tijdens de viering.