Links

Gemeentegids adressen Noordoostpolder

Gemeentegids

In de gemeentegids staat informatie over:

  • de gemeentelijke organisatie
  • gemeentelijke instellingen
  • verenigingen in de gemeente
  • stichtingen in de gemeente
  • instanties in de gemeente

Adressengids Urk

Facebook Noordoostpolder/Urk 

KansPlusSien NOP/Urk  Facebookpagina

Zorg voor Noordoostpolder

Zorg voor NOP verricht haar diensten voor nop ten behoeve van in de Noordoostpolder gevestigde, zorgverlenende instanties, zorgverleners, praktijken, therapeuten, behandelaars en andere professionals in de verschillende sectoren.

http://www.trizet-urk.nl/

Trizet Urk komt op voor de belangen van mensen met een beperking op Urk.

https://www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling

MeeDoenbon  voor mensen met een ziekte of beperking. Hier kunt u een tegoed bon aanvragen. Deze kunt u bij verschillende verenigingen in de gemeente inleveren.  Op de site vindt u een overzicht en hoe u de bon kunt aanvragen.

https://nl.surveymonkey.com/r/meldactie-EMB

In de uitzending van Kassa op 8 april jl. werd aandacht besteed aan de problemen in de zorg voor kinderen (en volwassenen) met een ernstige meervoudige beperking. (klik hier om de uitzending te bekijken). Door middel van deze meldactie willen we niet alleen meer zicht krijgen op de problemen die ervaren worden, maar ook kijken waar we bij verantwoordelijke instanties, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten signalen neer kunnen leggen dat ze met oplossingen moeten komen.

Informatie en advies Noordoostpolder

https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-advies

Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen of uitkeringen? Of heeft u hulp en ondersteuning nodig? Voor praktische informatie en algemeen advies kunt u terecht bij een van de voorlichting-, informatie- en adviespunten (VIA). Voor persoonlijke hulp en ondersteuning neemt u contact op met Doen!

http://topnop.nl/

De online totaalgids voor én van de Noordoostpolder & Urk

 

Jongere met beperking van 18- naar 18+

Jongeren zijn vanaf hun 18e jaar volwassen. Ook als zij een (verstandelijke) beperking hebben. Waar krijgt u mee te maken als uw kind 18 jaar wordt? En wat als uw kind niet over alles zelf kan beslissen?

https://www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/jeugd-18-jaar