Weergave landelijke bijeenkomst Dementietafel 2018

Op 15 maart 2018 was de landelijke bijeenkomst Dementietafel. Bedoeld voor werkgroepleden van de Dementietafels en andere betrokkenen. De bijeenkomst werd gehouden in Utrecht bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). KansPlus en de VGN waren beiden gastheer.

In totaal waren we met 19 personen aanwezig. De Dementietafels Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant waren met 1 á 2 personen vertegenwoordigd. Eén persoon (familielid) kwam vanuit een van de ledengroepen van KansPlus. Zij had geen directe verbinding (nog) met een bestaande Dementietafel.

Projecten

Dickie van de Kaa – directeur KansPlus, penvoerder van het project Dementietafel – deed de aftrap met een algemeen verhaal over de Dementietafel. Op dit moment is de Dementietafel landelijk betrokken bij een aantal projecten/programma’s:
–      Project ‘Ouderen in het vizier’
–      Project Waihonapedia (digitale dementiekamer)
–      Programma Zorg Verandert (dialoogmethode)
–      Programma Samen kom je verder (dementie bij mensen met een verstandelijke beperking in beeld).

Successen

De Dementietafel is in iedere provincie vertegenwoordigd door een zelfstandig werkende werkgroep. De aanwezige werkgroepen deden een presentatie over de succesfactoren van hun Dementietafel.

  • Filmpje Dementietafel Zuid-Holland (Gonnie Beugelsdijk en Gaby van Gool):

 

Digitale Dementiekamer

Met het project Waihonapedia werkt KansPlus aan een digitale vorm van de Dementietafel. Een kennisplatform toegankelijk voor met name mensen met een beperking, familie en vrienden. En natuurlijk ook voor professionele hulpverleners. Dit nadrukkelijk als een aanvulling op de gewone Dementietafel. Met een mogelijkheid tot verdieping, nader ingaan op onderwerpen die je interesse hebben. In een veilige en besloten kring, in eigen tijd. Gerritjan Koekkoek werkt aan de vormgeving en bouw van deze digitale dementiekamer.

De Dementietafels kunnen de digitale dementiekamer inzetten om verder te praten over onderwerpen die bij de Dementietafel worden besproken. Zij kunnen hier ook zelf mensen voor uitnodigen. Wil je meedoen? Laat het ons weten: advies@kansplus.nl.

Dialoog Zorg Verandert

Bij de Dementietafel draait het vooral om delen van ervaringen en vragen. Om goede gesprekken dus, tussen familie en professionele hulpverleners. De dialoogmethode van Zorg Verandert kan een mooie manier zijn om dit onderdeel bij de bijeenkomsten te versterken en verstevigen. We willen de werkgroepleden graag laten ervaren hoe zij dergelijke gesprekken op een motiverende wijze kunnen begeleiden. Dat doen we door de dialoog met elkaar te ondergaan. Dit onder begeleiding van gespreksleiders Margina van Ommeren (Zorg Verandert) en Eline van Tuijl (KansPlus en ervaringsdeskundige ouder).

De dialoog richtte zich op het thema: samenspel tussen familie en professionele zorgverleners bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking en dementie.
Het was een geanimeerd gesprek waarin iedereen aan bod kwam en er veel openheid was.

Dit jaar nog (tot half november 2018) kunnen we samen met Zorg Verandert een dialoog organiseren bij een Dementietafel. Rond een gewenst thema en in samenwerking met gespreksbegeleiders vanuit Zorg Verandert.

Ideaal is om de dialoog met maximaal 12 mensen te houden. We kunnen tegelijkertijd meerdere dialogen organiseren (met meerdere gespreksleiders). We maken dan met de werkgroep een script voor de inhoud/vragenrondes van de dialoog. De kosten voor de organisatie zijn voor Zorg Verandert, er is indien nodig, budget voor zaalhuur enz.

Het idee is om de Dementietafels die in het najaar 2018 worden georganiseerd, daar voor in te zetten. Laat het snel weten  als je daar voor open staat en het mee willen organiseren.
NB: In Almere en Lelystad zijn de eerste dialoogbijeenkomsten bij de Dementietafel al geweest.

Daarnaast is er de mogelijkheid om als werkgroep-lid/vrijwilliger de training tot gespreksbegeleider te volgen (gratis, vanuit Zorg Verandert). Werkgroepleden van de Dementietafel Zuid-Holland en Flevoland hebben dat inmiddels gedaan. Ook hiervoor kun je je opgeven bij advies@kansplus.nl.

Nu hebben de werkgroepleden de dialoogmethode ondergaan. Er was behoefte aan meer inhoud/theorie over de methode zelf. Die informatie vinden jullie bij deze:

Tot slot

Een vol programma met veel informatie en uitwisseling. Met dank aan de VGN voor de faciliteiten en catering. Volgend jaar is er weer een landelijke bijeenkomst in maart!