Dickie, Author at KansPlus

Directeur-Generaal Langdurige Zorg Bezoekt cliëntenorganisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Directeur-Generaal Langdurige Zorg Bezoekt cliëntenorganisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg   Op 14 juni bezocht directeur-generaal langdurige zorg Carsten Herstel, samen met twee medewerkers van het ministerie van VWS, cliëntenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van het manifest “Bescherm het recht op goede zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking dat deze verenigingen vorig jaar aan minister Helder aanboden. De ontmoeting vond plaats bij stichting Omega, dagbehandeling voor kinderen en volwassenen. Een waardevolle ontmoeting tussen ouders, zorgprofessionals, het ministerie en de cliëntenorganisaties.   De cliëntenorganisaties Sien, 2CU, Helpende Handen, KansPlus, Dit Koningskind en EMB Nederland waren aanwezig bij de bijeenkomst. Ook waren ouders en andere naasten aanwezig. Vorig jaar hebben de cliëntenorganisaties het manifest ‘Bescherm het recht op goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ overhandigd aan minister VWS Conny Helder. Het manifest bestaat uit 10 speerpunten waarin…

Lees meer

Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden

Veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede beperking ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). KansPlus, MantelzorgNL en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek. Aanbevelingen De onderzoekers adviseren onder andere het volgende: Verbeter de financiële positie van mantelzorgers. Maak het aanbod van hulp voor mantelzorgers in alle gemeenten hetzelfde. Richt in elke gemeente één plek in waar mensen terecht kunnen voor hulp bij de zorg voor iemand met een levenslange en levensbrede beperking. Zorg dat respijtzorg (logeeropvang) beter toegankelijk is. Maak mentale ondersteuning van mantelzorgers makkelijker te vinden. Werkgevers moeten meer mogelijkheden bieden voor verlof aan…

Lees meer

Onbekendheid met Wet zorg en dwang brengt grondrechten cliënten in gevaar

Cliënten, hun vertegenwoordigers en ook veel zorgprofessionals zijn nog steeds onvoldoende op de hoogte van de Wet zorg en dwang. Dat blijkt uit onderzoek van cliëntenorganisaties Alzheimer NL, Ieder(in), Kansplus, het LSR, LFB en Per Saldo.  Aan het onderzoek hebben 441 mensen deelgenomen. De respondenten zijn grotendeels naasten, of vertegenwoordigers van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), een verstandelijke beperking  of een gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel). Bescherming grondrechten Onvrijwillige zorg raakt mensen in de kern van hun zijn en leidt altijd tot inperking van fundamentele grond- en mensenrechten. Deze rechten dienen zorgvuldig beschermd en bevorderd te worden, zeker wanneer mensen niet in staat zijn voor zichzelf op te komen. De Wzd, die sinds  2020 geldt, doet dat nu onvoldoende, blijkt uit dit onderzoek. Gebrek aan kennis leidt tot misverstanden en onveilige situaties Het belangrijkste probleem is…

Lees meer

Inventarisatie ervaringen van vertegenwoordigers met de Wmcz 2018

Professor Marijke Malsch van de Open Universiteit maakte een inventarisatie van ervaringen met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). En hoe vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking daar tegenaan kijken. De wet die overigens pas van kracht werd op 1 juli 2020.  Alleen voor het tot stand brengen van de medezeggenschapsregelingen hadden de instellingen nog een extra termijn van een half jaar, dus tot 1 januari 2021. Dit laatste halve jaar werd de facto nog weer verlengd vanwege de coronapandemie. Het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lieten weten dat per 1 januari 2021 niet direct gehandhaafd zou gaan worden wat betreft de invoering van die medezeggenschapsregelingen. Als we ervan uitgaan dat de meeste zorgaanbieders hun medezeggenschapsregelingen wel rond 1 juli 2021 zullen hebben vastgesteld dan is er inmiddels dus ruimschoots ervaring opgedaan met de nieuwe medezeggenschap. Nieuwe medezeggenschap die tot doel had…

Lees meer

SamenSterkdag 2024 in Arnhem!

Op vrijdag 1 november is de SamenSterkdag 2024. Dit is een jaarlijks congres voor mensen met een beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Noteer deze datum alvast in jouw agenda, want het wordt weer een mooie dag. Dit jaar is de SamenSterkdag namelijk op Papendal in Arnhem. Olympische helden op Papendal Papendal is een bijzondere plek. Het is de belangrijkste locatie voor onze Nederlandse topsporters. Zij trainen daar nu voor de Olympische en Paralympische Spelen. Die zijn deze zomer in Parijs. We zijn erg blij dat we jullie op deze plek mogen uitnodigen voor de SamenSterkdag. Het bruist van de energie en inspiratie en dat kunnen we goed gebruiken. Op de SamenSterkdag gaan we weer samenwerken voor een goed leven voor mensen met een beperking. Gezondheid, sport en bewegen zijn daar een belangrijk onderdeel van! Wanneer kan ik me aanmelden? Aanmelden kan nu…

Lees meer

Oproep GebruikersNetwerk: regel digitale zorg in de wet 

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar KansPlus bij aangesloten is, de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid. Op 18 maart debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Huffelen over digitalisering (tot nader order uitgesteld). Diverse onderzoeken laten zien dat de online dienstverlening van de zorg én de overheid niet of onvoldoende toegankelijk is. Zo laat onderzoek van Cardan Technobility zien dat geen enkele van de 80 ziekenhuiswebsites volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen en maar…

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in beeld

In november 2023 was de SamenSterkdag in Zwolle. De SamenSterkdag is een jaarlijks evenement voor mensen met een beperking, naasten, vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders. De dag is bedoeld om mensen met een beperking sterker te maken. Voor het meepraten, meedenken en meedoen in de samenleving. Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Samen met de mensen om hen heen. De SamenSterkdag wordt georganiseerd door KansPlus, Ieder(in), LFB en het LSR. Ieder jaar is de SamenSterkdag op een andere plek in Nederland. Bekijk hier het filmverslag van de SamenSterkdag in Zwolle: Ook in 2024 is er de SamenSterkdag, en wel op 1 november, Papendal in Arnhem. Meer info op: www.samensterkdag.nl  …

Lees meer

‘Plichten en rechten in een zorginstelling’ – themadag Waterland

Op woensdag 13 maart 2024 organiseert Ledengroep KansPlus Waterland een themadag over ‘plichten en rechten in een zorginstellling’. In elke zorginstelling hebben cliënten, verwanten/naasten van cliënten en professionals te maken met regels en wetten. Op deze themadag behandelen we een aantal (nieuwe) wetten en regels. Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp  Tijd: 10.30-16.00 uur, inloop/inschrijven vanaf 10.00 uur  Kosten: incl. lunch/koffie/thee: professionals € 60,00 / niet-professionals € 20,00  Aanmelden: verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl . Download de flyer met meer info hier.  …

Lees meer

Bijeenkomsten rond documentaire ‘Moederhart’

Tineke Sligting, 92 jaar, heeft de hoofdrol in de documentaire Moederhart, van Nousjka Thomas. Haar moederhart is voor zoon Job, 59 jaar, ernstig meervoudig beperkt. Hij woont al meer dan 30 jaar bij de Hartekampgroep in Heemstede. De documentaire is uitgebracht door Hollandse Helden en de KRO/NCRV. Op 9 mei komt Moederhart op tv als 2Doc (om 22.20 uur) bij de NPO. De film begint met een uitspraak van Hans Christiaan Andersen: ‘Leven alleen is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig’. En dat is precies wat Tineke en Job samen uitstralen. In een uur tijd zien we hoe Tineke en Job het samen redden. Wat de zorg voor Job betekent voor Tineke. En hoe Tineke zich voorbereidt op het moment dat zij de zorg voor Job niet…

Lees meer