Dickie, Author at KansPlus - Pagina 4 van 6

Vergeet de gehandicaptenzorg niet

Cliënten- en verwantenraden uit de gehandicaptenzorg trekken aan de bel. Namens mensen met een beperking en hun naasten. Zij zien dat de ouderenzorg, de ggz en de ziekenhuiszorg volop in beeld zijn bij politiek en media. Maar de gehandicaptenzorg wordt net zo goed geraakt door financiële problemen en personeelstekorten en deze sector is nauwelijks zichtbaar. Ze zijn bang dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking vergeten worden. Wij, KansPlus, het LSR en Ieder(in),  roepen politici, landelijke beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen voor de gehandicaptenzorg dan ook op aandacht te schenken aan de zorgen van deze mensen en de problemen die hieraan ten grondslag liggen.   Financiële tekorten en de situatie op de arbeidsmarkt dwingen zorginstellingen keuzes te maken. Cliënten-, verwanten- en familieraden worden hier niet of onvoldoende bij betrokken, zo laten zij weten. Daardoor is het cliënt- en familieperspectief niet altijd goed meegenomen, terwijl de…

Lees meer

Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen met een beperking verschraalt. Er staan steeds meer mensen op de wachtlijst, er is weinig tijd voor leuke dingen en personeel doet alleen de meest elementaire zaken. Mantelzorgers worden dan ook langzamerhand onmisbaar in de gehandicaptenzorg. Zij vullen de gaten op die ontstaan door personeelstekorten. Dit komt naar voren in een onderzoek dat Ieder(in) heeft uitgevoerd onder 580 mensen met een beperking, die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz), en naasten. Lees hier het bericht van Ieder(in). Download hier het rapport ‘Verschraling van zorg tast kwaliteit van leven aan’  …

Lees meer

Onderzoek over de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers – Doe mee!

Ecorys is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau dat cliënten helpt met het maken van een positieve impact op de samenleving. Ecorys doet – samen met het ministerie van VWS, Ieder(in), MantelzorgNL en KansPlus –  onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van mensen die intensief zorgen voor een naaste. De onderzoekers van Ecorys interviewen 15 mantelzorgers in de maanden november en december. We vragen mantelzorgers die interesse hebben om deel te nemen aan een interview de vragen in het bijgaande contactformulier in te vullen, zodat de onderzoekers van Ecorys contact op kunnen nemen. Bij deelname aan het interview ontvangt u een VVV-bon van €25. Herkent u zich in de volgende punten? Bent u tussen de 24-65 jaar? Zorgt u voor uw naaste? Zorgt u gemiddeld 8 uur per week en doet u dit al langer dan 2 jaar? Heeft u betaald werk of bent u gestopt…

Lees meer

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg doet uitspraak over gedwongen verhuizing

Zorginstelling Amarant Groep had niet mogen besluiten om woongroep De Stalhouderij te sluiten en zes bewoners te verplaatsen. Ook heeft de zorgaanbieder in de procedure tot het besluit niet zorgvuldig gehandeld. Tot dit oordeel komt de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Vijf van de zes bewoners van de Stalhouderij hadden een klacht ingediend over het besluit van de Amarant Groep. Lees hier verder over de uitspraak (bron: Ieder(in))  …

Lees meer

Vooraankondiging digitale algemene vergadering KansPlus – dinsdag 21 november 2023

Voor ledengroepbestuurders, bestuursleden van aangesloten familieverenigingen bij KansPlus. Op dinsdag 21 november 2023 van 19.00 uur – 21.00 uur zal de digitale algemene vergadering van KansPlus plaatsvinden. Het landelijk bestuur van KansPlus nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de vergadering. Wij hopen u graag langs de digitale weg te kunnen ontmoeten op 21 november aanstaande. U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av21112023/…

Lees meer

Verstandelijke beperking en dementie, praat er over tijdens de dementietafel

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Familievereniging Dicht-bij samen met Dichterbij, regio Noord-Midden een Dementietafel. Thema van deze bijeenkomst is ‘palliatieve zorg en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’. Wat heeft Dichterbij te bieden in de laatste levensfase? De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of willen luisteren naar ervaringen van anderen. Ook wanneer de diagnose ‘dementie’ nog niet is gesteld, kan de bijeenkomst interessant zijn. Net als bij het Alzheimercafé staan de signalen van dementie en de impact ervan op iemands leven en dat van de omgeving centraal. Ouders, broers, zussen, mantelzorgers, vrijwilligers, mentoren en professionele begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. Inloop vanaf 19.00 uur.

Lees meer

Voorstelling Aeolus – voor mensen met EMB

Aeolus is een bijzondere voorstelling voor mensen die zelf een ernstige meervoudige beperking hebben. Aeolus is heel zorgvuldig gemaakt  met veel herhaling en sensomotorische elementen. Initiatiefnemer is Beer Boneschansker, regisseur/adviseur en vader van een dochter met ernstige meervoudige beperking   Aeolus wordt gespeeld voor twee mensen met een ernstige meervoudige beperking die rolstoelgebonden zijn. Dat is het publiek. Per persoon kunnen maximaal twee ouders of andere begeleiders meekijken. Door deze kleine setting is de individuele ervaring het grootst en kan het verhaal het best worden beleefd. De voorstelling kan bij instellingen of dagcentra gespeeld worden maar bij voorkeur in een echt theater. Dat maakt de ervaring nog meer bijzonder. Zo is de voorstelling op 2 en 3 december in de Stadsschouwburg Utrecht te zien. De voorstelling is dit najaar ook nog te zien in Heerenveen en Leeuwarden. Mogelijk ook in Leiden. Voor…

Lees meer

Publieksversie Governancecode Zorg 2022

In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorgsector. Het leveren van de best mogelijke zorg staat daarbij voor alle zorgprofessionals hoog in het vaandel. Het bestuur en de toezichthouders van een organisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van die kwaliteit van zorg. De wijze van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen. De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes. Daarom is deze verkorte publieksversie uitgebracht. De raad van bestuur en raad van toezicht van iedere organisatie zorgen dat de zeven principes…

Lees meer

Toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede keer in de fout bij goedkeuring fusie zorginstelling.

Persbericht KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en EMB Nederland Toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede keer in de fout bij goedkeuring fusie zorginstelling. Familievereniging Leekerweide (FV), KansPlus[1] en EMB[2] Nederland blij met de uitspraak van het CBb[3]. Op 19 september jl. deed het CBb[4] uitspraak in een slepende zaak tussen de FV en de NZa. De FV is lid van KansPlus, welke de FV inhoudelijk en financieel ondersteunde en welke, samen met EMB Nederland, in de advocatenkosten heeft voorzien. Dit gezien het belang van familieverbanden om zorgvuldig door zorgorganisaties behandeld te worden bij concentraties, waaronder een fusie. Vooraf: eerdere uitspraak CBB De FV was van mening dat zij ten onrechte en ook bewust niet betrokken werd, en zeker ook niet zorgvuldig, bij de fusie van de LeekerweideGroep (gehandicaptenzorg) en de Wilgaerden (ouderen-…

Lees meer