Publieksversie Governancecode Zorg 2022


In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorgsector.
Het leveren van de best mogelijke zorg staat daarbij voor alle zorgprofessionals hoog in het vaandel.
Het bestuur en de toezichthouders van een organisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van die kwaliteit van zorg.
De wijze van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.

De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes.
Daarom is deze verkorte publieksversie uitgebracht.
De raad van bestuur en raad van toezicht van iedere organisatie zorgen dat de zeven principes concreet invulling krijgen binnen hun eigen organisatie.
Zo wordt goede zorg gewaarborgd en bouwen organisaties aan het maatschappelijk vertrouwen.

Download de Publieksversie Governancecode Zorg 2022 hier.