De Liemers

Is er voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

  • Geeft voorlichting en ondersteuning waar dat mogelijk is.
  • Is interlevensbeschouwelijk en ondersteunt ieder levensbeschouwing.
  • Heeft 14.500 leden in Nederland.
  • Heeft een eigen verenigingsblad dat ieder lid toegestuurd krijgt (6 keer per jaar).
  • Werkt aan goede leefomstandigheden voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Organiseert informatieavonden over diverse onderwerpen.
  • Houdt ontmoetingsdagen en uitgaansdagen.

Regio de Liemers en omstreken
De regio strekt zich uit van Westervoort tot en met de gemeente Oude IJsselstreek, van Rijnwaarden tot en met de gemeente Bronkhorst. Al sinds de jaren zeventig is KansPlus en haar voorgangers actief in de regio Liemers en omstreken met tal van activiteiten. Zie voor een overzicht van de activiteiten van dit jaar elders op de site, daar kunt U ook een verslag aantreffen van de activitieten van voorgaande jaren. Om alle plannen van de landelijke en regionale Kansplus afdeling te verwezenlijken, is de hulp van veel mensen nodig. Hierbij staan de belangen van onze kinderen of verwanten met een verstandelijke of meervoudige beperking centraal. De nadruk ligt op de communicatie, ervaringsuitwisseling, handige tips en informatie. Meer in het bijzonder:

– Wij willen U een platform bieden waarop men elkaar kan ontmoeten en ervaringen kan uitwisselen

– Wij willen de leden informeren in de meest brede zin. Welke vrijtijd activiteiten zijn er in de regio. Wat is het zorgaanbod, welke artikelen verschijnen er in de dag- en weekbladen. Maar ook waar heb ik recht op, hoe vraag ik een indicatie aan, een parkeerkaart, een vervoersregeling

– Wij willen uw belangen behartiging ten aanzien van de lokaqle overheid, de zorginstellingen in de regio. Dit doen we bijvoorbeeld als vertegenwoordiger in de WMO raden, maar ook controle houden op zorginstellingen in de regio.

We hebben op het ogenblik binnen onze afdeling 198 leden die als volgt zijn onderverdeeld:

191 Hoofdleden

7 Gezinsleden