Leden

Nieuwe leden

KansPlus de Liemers en omstreken.
KansPlus vroeger “V.O.G.G.” staat voor Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehandicapten en in meer moderne taal “Algemene vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking”. KansPlus de Liemers en Omstreken heeft een werkterrein dat wat breder is dan puur de Liemers (Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar). Dieren, Doesburg, Doetinchem en ook delen van de nieuwe gemeenten Bronckhorst, de Oude IJsselstreek horen erbij. Binnen KansPlus is onze afdeling de laatste drie jaar de sterkst groeiende afdeling.

Nieuwe bestuursleden
Twee jaar terug schreven we: KansPlus de Liemers heeft in haar voorlaatste ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden gekozen. Twee bestuursleden die nog kinderen hebben in de schoolgaande leeftijd. Het bestuur heeft daarom als speerpunt voor de komende jaren gekozen om nieuwe leden (ouders) aan te trekken die relatief jonge kinderen hebben. Het is uitermate moeilijk leden uit deze leeftijdscategorie te krijgen. Meestal zijn deze ouders nog druk met hun kind, met de onzekerheden van wat gaat het later met mijn kind worden. Soms is het aflopen van specialisten, therapeuten en ziekenhuizen nog een extra belasting.  Jaren later kunnen we constateren dat onze afdeling de snelst groeiende afdeling binnen KansPlus en we dus in onze opzet geslaagd zijn. In 2009 zal zeker ook een poging gedaan worden om meer allochtone ouders bij onze vereniging te betrekken. De afdeling is ook actief op het gebied van belangenbehartiging. Vertegenwoordigers van de afdeling hebben zitting in de Tijdelijke Sociale Raad van de gemeente Doetinchem en de WMO Raad in Montferland.

Eigen keuzes
Maar de overheid heeft een geheel eigen programma. Men verwacht van de Nederlandse burger dat hij of zij zich zodanig informeert dat men eigen keuzes kan maken, dat men de regelgeving kent en er gebruik van kan maken daar waar het nodig is. Onvoldoende heeft men in de gaten dat ouders met kinderen die extra zorg nodig hebben, al overbelast zijn met het werken en het opvoeden van de kinderen naast de zorg voor het kind met een handicap.

KansPlus de Liemers en Omstreken helpt
KansPlus de Liemers en Omstreken kan u helpen met de regels, de kansen om extra hulp en zorg te krijgen. Veel ouders zijn u voorgegaan die het pad al ontdekt hebben. Weten hoe u gebruik kunt maken van de TOG regeling (een extra toeslag voor ouders met een kind met beperkingen), hoe u gebruik kunt maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteunung, de WMO met zijn mogelijkheden tot woningaanpassing, rolstoelen, hulpmiddelen en vervoer. En dan zeker niet in de laatste plaats het PersoonsGebonden Budget, waarbij u geld krijgt om extra hulp en zorg in te kopen, voor logeermogelijkheden of om uw partner in dienst te nemen. We behandelen ook thema’s “hoe moet het met de zorg als wij er als ouders niet meer zijn”, hoe kunnen broers en zussen hun inbreng hebben bij de zorg. In februari 2009 hebben we een speciale avond over belastingen, natuurlijk weer specifiek geent op ouders met kinderen met een beperking. Ook bieden wij ouders een ontmoetingsplaats van ouders die ook een gehandicapt kind hebben en daar hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Luisterend oor
KansPlus de Liemers en Omstreken biedt u de mogelijkheid om te praten met andere ouders, die een luisterend oor hebben en die u begrijpen. Zij hebben immers hetzelfde doorgemaakt. Wij bieden de gelegenheid om dit te doen in een ongedwongen atmosfeer. Bij een wandeltocht, bij ons jaarlijkse uitje naar bijvoorbeeld een pretpark of bij de Kerstbrunch. Of bij de Ponydag, een dag die dit jaar voor de 28 ste keer georganiseerd werd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de KansPlus kost 35,00 euro per jaar waarvoor u naast het bovenstaande ook ons blad  krijgt vol tips en wetenswaardigheden Daarom: aarzel niet en wordt lid. Elders op deze site staan adressen van bestuursleden.