Vrijwilligers

Vrijwilligers

1. Vrijwilligers gezocht voor onze eigen KansPlus afdeling

Net zoals veel andere verenigingen is ook de KansPlus afdeling de Liemers en Omstreken op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die mee willen helpen bijvoorbeeld met de collecte, vrijwilligers die mee willen helpen met onze activiteiten. Mensen die namens de KansPlus afdeling  zitting willen nemen bij inspraakorganen zoals die bijvoorbeeld rondom de WMO in iedere gemeente tot stand zijn gekomen. Ook zoeken we naar deskundigen die ons van tijd tot tijd willen helpen met moeilijke vraagstukken. Te denken valt daarbij aan belastingtechnische vragen, ICT problemen bijvoorbeeld met onze eigen website etc, PR campagnes.

2. Vrijwilligers voor VIT

Ook de Vrijwillige Intensieve thuis- en Mantelzorg heeft ons gevraagd een oproep te doen voor vrijwilligers met name in of rondom de gemeente Montferland. Wie wil hen helpen; tel. 0573-438400; het emailadres is: info@vitoost-gelderland.nl hun internetadres is: http://www.vitoostgelderland.nl

3. Vrijwilligers voor het Collectefonds

Afgelopen Ponydag in 2008 hebben we gezocht naar vrijwilligers die eens per jaar wilden collecteren. Het leverde ons twaalf nieuwe vrijwilligers op Maar we zoeken er meer en wel in het bijzonder buiten Didam.

 • Doelstelling
  Het Fonds verstandelijk gehandicapten maakt zich met hulp van vele vrijwilligers? sterk voor het bijeenbrengen van geld om activiteiten en projecten voor mensen met een verstandelijke handicap te financieren. Elk najaar organiseert het Fonds verstandelijk gehandicapten een landelijke huis-aan-huiscollecte. De opbrengst van de collecte komt ten goede van organisaties die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of activiteiten voor hen ontwikkelen. De helft van de opbrengst komt ten goede aan projecten in de regio waar het geld is opgehaald. Het overige deel is bestemd voor landelijke projecten.

  Goedgekeurd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF):
  Het Fonds verstandelijk gehandicapten is in het bezit van het CBF keurmerk, het keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en besteding. Daarmee heeft u de zekerheid dat uw gift goed besteed wordt.

  U gift is welkom op GIRO 11 22 22 2 t.n.v. Fonds verstandelijk gehandicapten te Utrecht.

  Meehelpen?
  Voor de organisatie van het Fonds verstandelijk gehandicapten zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers in de regio De Liemers en Omstreken. Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat.

Wat gebeurt er met de opbrengst?
Voorlichting aan ouders met een verstandelijk gehandicapt kind.

 • Belangenbehartiging op politiek en sociaal gebied via ouderverenigingen en maatschappelijk werk.
 • Begeleiding bij sport- en vakantieactiviteiten en andere vormen van vrijetijdsbesteding.
 • Juridische dienstverlening voor ouders van mensen met een verstandelijke handicap.
 • De ontwikkeling van methodieken voor verstandelijk gehandicapten om via de computer te communiceren.
 • Zoek je weg op het web: een project dat internet toegankelijker maakt voor verstandelijk gehandicapten.
 • Project VraagRaak-lijn: een telefonische helpdesk voor informatie en advies over medezeggenschap voor cliënten.
 • De landelijke opvoedadvieslijn Ouderhulp: een telefonische advieslijn voor ouders en opvoeders van kinderen en jongeren met een (verstandelijke) handicap.
 • Educatieve boekjes Gewoon Zo!: boekjes die mensen met een (lichte) verstandelijke handicap informatie bieden over hoe zij zelfstandiger kunnen leven.
 • Project Van school af en dan?: het in een vroegtijdig stadium informeren van jongeren met een handicap en hun ouders over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Belevingstheatervoorstelling Vlieg Icarus, vlieg! voor ernstig meervoudig gehandicapten.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op fondsverstandelijkgehandicapten.nl
of per e-mail info@fondsverstandelijkgehandicapten.nl