Adviezen bij het keukentafel gesprek “mijn rol als burger”

Het keukentafelgesprek is een belangrijk onderdeel van de procedure naar het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. Deze leidraad geeft 25 aanbevelingen om de rol van de burger bij het keukentafelgesprek te versterken. Wat betekent dit voor de inrichting van het keukentafelgesprek door uw gemeente en hoe kan de burger daarin een krachtige positie innemen?

In dit document wordt u helemaal op de hoogte gebracht hoe u dit keukentafel gesprek kunt voorbereiden en waar u op moet letten.

141028-leidraad-16-keukentafelgesprek