Informatie middag WMO

Op 19 november jl. is er een informatiemiddag geweest voor de leden van onze ledengroep Súd-west Fryslân met als doel om onze achterban te informeren over de de op handen zijnde transitie in de zorg. Naast de leden waren ook de vertegenwoordigers van de gemeenten (beleidsmedewerkers en wethouders),  wmo- adviesraden, LFB Wolvega  en MEE  aanwezig om vragen te beantwoorden en om inzicht te geven hoe de gemeenten in Fryslân met deze nieuwe situatie denken om te gaan.

De middag werd door Jo Terlouw (landelijk hoofdbureau) ingeleid met een presentatie om aan de gemeentelijke vertegenwoordigers duidelijk te maken dat we hier met een speciale doelgroep te maken hebben die niet zondermeer van de standaard oplossingen gebruik kunnen maken. Er moeten voldoende randvoorwaarden geschapen worden om mensen te kunnen laten ontwikkelen en deel te nemen aan onze samenleving. Zoals Jo Terlouw dit zo treffend zei: “Je kunt wel aan het gras trekken, maar daar groeit het niet van, je moet het ook bemesten en verzorgen om een mooi grasveld te krijgen”
Vervolgens werd er door deelnemers van LFB uit Wolvega een presentatie gegeven die een oproep deed om mensen met een verstandelijke beperking niet te betuttelen maar in hun eigen kracht te zetten en die eigen kracht zoveel mogelijk te benutten. Een inspirerend verhaal dat hopelijk bij de gemeenten navolging gaat krijgen.

Ten slotte was de gemeente Súd-west Fryslân bereid om een kijkje in hun keuken te geven. Hoewel de presentatie de hoofdlijnen van het beleid nogmaals verduidelijkte viel het op dat de gemeente al ver gevorderd was met het vorm geven van de transitie. Een belangrijk detail hierbij  was dat er open en duidelijk gecomuniceerd wordt met de verschillende belangengroepen en dat hun kritiek, op- en aanmerkingen in het beleid zoveel mogelijk worden meegenomen. De regels worden hier niet van bovenaf opgelegd, maar met elkaar gemaakt.

Helaas hebbem we ook moeten vaststellen dat 5 van de 6 uitgenodigde gemeenten (beleidsmedewerkers en wethouders) in ons verzorgingsgebied hier helaas niet aanwezig waren. Een gemiste kans om tijdens dit informatief samenzijn aan onze doelgroep te laten weten dat het met de veranderingen in de zorg voor onze doelgroep goed gaat komen.
De vraag die er in zaal opkwam was of gemeente überhaupt wel met vertegenwoordigers (Kansplus) in gesprek willen gaan omdat de voorstellen door de advies/ participatieraden worden beoordeel en zij dus eigenlijk de gesprekpartner van de gemeente zijn bij het bepalen vam het beleid. Het was dan ook goed om te zien dat deze adviesraden wel goed op de bijeenkomst vertegenwoordigd waren en dat zij zich wel betrokken en verantwoordelijk voelen voor onze kwetsbare doelgroep.