PGB’er Vraag nu eerder uw herindicatie aan!!

Belangen organisaties krijgen berichten binnen dat budgethouders met een pgb van de gemeente geen herindicatie aanvragen of dat die te laat worden aangevraagd, terwijl de indicatie binnenkort verloopt.   Vraag tijdig, eerder dan voorheen, uw herindicatie aan bij uw gemeente !

Voorheen had uw gemeente zes weken de tijd tussen uw aanvraag voor een herindicatie en het daadwerkelijk uitgeven van de nieuwe toekenningsbeschikking.
Nu is dat verlengd tot acht weken.  U moet als budgethouder dus nog eerder zorgen dat u de aanvraag heeft ingediend.

Hoe kunt u een herindicatie aanvragen?

Neem contact op met het zorgloket van uw gemeente, voor zowel een pgb in de Jeugdwet als voor een pgb in de Wmo en andere pgb’s van de gemeenten.
Dit loket zal u verder de weg wijzen in de procedure die uw gemeente volgt.

Of ga naar de website van uw gemeente.
Wellicht kunt u daar meer informatie vinden en een formulier voor de aanvraag van een herindicatie downloaden.
Volg de instructie van uw gemeente, elke gemeente bepaalt de eigen gang van zaken.
Lees op pgb.nl verder over her-indicatie in de Wlz en in de Zvw.