Contact

Bestuur

Algemeen e-mail adres: voggmaasmond@planet.nl

Voorzitter: Vacature
Secretariaat: Vacature

Correspondentieadres: Dhr. Jon van de Pol,
Anjerstraat 28, 5151 GC Drunen
Tel.: 0416 37 65 15

Penningmeester: Vacature

Lid: Dhr. Jon van de Pol,
Anjerstraat 28, 5151 GC Drunen
Tel.: 0416 37 65 15
E-mail: jon.vandepol@hetnet.nl

Lid: Mevr. Antoinette Berfelo,
Simondsstraat 9, 5103 SR Dongen.
Tel.: 0162 32 45 77, Fax: 0162 32 26 46

Lid: Mevr. Bernardien Jonckbloedt,
Annie M.G. Schmidtplein 26, 5144 ZB Waalwijk.
Tel.: 0416 33 69 49
E-mail: bjonckbloedt@freeler.nl

Notuliste: Mevr. Riet van Vliet