Noord-Holland Noord

Nieuws

In verband met het coronavirus is onderstaande bijeenkomst afgelast. Een nieuwe datum volgt.
Algemene ledenvergadering en thema-avond
2020
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering en aansluitend de thema-avond op 16 maart 2020.
Tijdens de thema-avond zal notaris Rik de Jong de onderwerpen bewindvoering, mentorschap en curatele behandelen.

Via onderstaande links vindt u meer inforamtie:
Uitnodinging
De definitieve notulen van de vergadering van 5 maart 2019
Jaarverslag 2019 van de secretaris

 

 

Verslag algemene ledenvergadering en thema-avond van 5 maart 2019
Via deze link kunt u het verslag openen van de betreffende ledenvergadering en thema-avond.

 

Thema-avond documenten
Tijdens de thema-avond op 5 maart zijn er een tweetal documenten getoond. Hieronder een link om de documenten nog eens rustig te kunnen bekijken.