Links

 

Hans de Bruijn
Op mijn site probeer ik officiële informatie met praktische informatie over het PGB te combineren. In de berichtenbox staan veel praktische situaties.

Mee
Heeft u een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking of ervaart u beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte? Dan krijgt u te maken met instanties, regels en allerlei praktische problemen. Misschien heeft u vragen waar niet zo makkelijk een antwoord op te vinden is. Uw beperking kan een belemmering vormen wanneer u, net als anderen, mee wil doen in de samenleving. MEE is vertrouwd met al deze zaken en kan u daarbij helpen.

Naar keuze
Naar-Keuze is de vereniging voor ouders en familieleden die het persoonsgebonden budget (PGB) besteden aan zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en/of autistische stoornis.

N.S.G.K.
Welkom bij NSGK voor het gehandicapte kind.  NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

Per Saldo
Met ruim 23.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. Per Saldo zorgt ervoor dat u als budgethouder tot uw recht komt. Door u goed te informeren, door op te komen voor uw rechten, door voor u in de bres te springen bij instanties en bij de politiek.

Platform VG
Platform VG staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten. De organisatie wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn in onze samenleving.

SASV
S.A.S.V. staat voor Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding. Deze stichting heeft als doelstelling het mogelijk maken van sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding door mensen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuigenlijken beperking, die wonen in Schagen & omstreken. Verder behartigt de stichting alle andere belangen van gehandicapten op het gebied van sport, spel en recreatie, in de ruimste zin van het woord.