Archief

Verslag van de Kerstbijeenkomst 2012
Op zaterdag 22 december 2012 vond de traditionele Kerstviering van Kansplus plaats in het Wapen van Holland in Anna Paulowna. De kerstviering wordt al vele jaren gehouden. Lees hier het hele verslag

Nieuwjaarsbijeenkomst Kansplus NHN
Het bestuur van Kansplus NHN nodigt uw uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13 januari 2013. Meer informatie treft u aan in de uitnodiging.

S.A.S.V
S.A.S.V. staat voor Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding. Deze stichting heeft als doelstelling het mogelijk maken van sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding door mensen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuigenlijken beperking, die wonen in Schagen & omstreken. Verder behartigt de stichting alle andere belangen van gehandicapten op het gebied van sport, spel en recreatie, in de ruimste zin van het woord. Kijk voor meer informatie hier.

Uitnodiging Kerstfeest KansPlus NHN
Zaterdag 22 december 2012 staat het gezellige Kerstfeest van Kansplus NHN weer op de agenda. Meer informatie leest u in de uitnodiging. Daarin staat vermeld hoe u zich kan aanmelden.

PGB of zorg in natura (bron: Per Saldo)
U hebt een aanvraag ingediend voor hulp of zorg, of u staat op het punt dat te doen. Dan staat u misschien ook voor de keuze of u deze zorg of hulp zelf wilt organiseren of dat u dit liever laat regelen door een zorginstelling. Wat past het beste bij u? Zelf uw zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) of budget uit de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz)? Of de zorg laten regelen door een zorginstelling? Met de pgb-test kunt u nagaan of zelf uw zorg organiseren met een budget iets is voor u.

Persoonlijk advies
Als u de vragenlijst helemaal invult, krijgt u een persoonlijk advies. Misschien is werken met een budget iets wat helemaal bij u past. Of misschien is het omgekeerde het geval en past het beter bij u om een zorginstelling de zorg te laten regelen. Het kan ook zijn dat het werken met een budget best bij u past maar dat u wel een beetje hulp kunt gebruiken. Dan is uw persoonlijke advies aangevuld met waardevolle tips. Een tip kan bijvoorbeeld zijn om bepaalde taken uit te besteden. Of dat het volgen van een bepaalde cursus u goed op weg kan helpen. Overweegt u een pgb aan te vragen of een budget uit de vpz? Doen dan de pgb-test op www.pgb-test.nl.

Het invullen van de pgb-test duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop krijgt u direct uw persoonlijke
advies. De test is anoniem. Met andere woorden: de resultaten van deze test worden niet aan
derden zoals uw zorgkantoor doorgegeven.