Met dit hulpmiddel kan de familievereniging of familieverband aan de slag om de dialoog met de zorgorganisatie te versterken

Er is sinds mei 2019 een nieuw hulpmiddel voor familieverenigingen en familieverbanden. Het hulpmiddel heet Hulpmiddel versterken dialoog van familieverenigingen en familieverbanden met hun zorgorganisatie. Met het hulpmiddel kunnen familieverenigingen en familieverbanden aan de slag om de dialoog met de zorgorganisatie te versterken.

KansPlus en het LSR werkten vanuit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg samen aan een project. Het project ging over cliëntenraden en familieverenigingen. En de vraag hoe zij meer invloed kunnen hebben op de keuzes van de zorgaanbieder. Dat is belangrijk voor een goede kwaliteit van de zorg. Het hulpmiddel voor sterke medezeggenschap is het resultaat van dit project.

Hulpmiddel voor sterke medezeggenschap

Met het hulpmiddel kan de cliëntenraad zelf aan de slag. Bij voorkeur samen met de bestuurder of manager. De cliëntenraad kijkt naar drie onderdelen van het werk:

  • Hoe werkt de cliëntenraad zelf aan de medezeggenschap?
  • Hoe loopt de samenwerking met de bestuurder of manager?
  • En hoe loopt het contact met de achterban?

De cliëntenraad bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Van de belangrijkste verbeterpunten maakt de cliëntenraad een actieplan. Met het actieplan kan de cliëntenraad aan de slag om de medezeggenschap te versterken.

Zelf aan de slag?

Willen jullie zelf aan de slag met het versterken van de medezeggenschap? Dat kan! Het hulpmiddel bestaat in drie versies.

  • Eén voor cliëntenraden in makkelijke taal
  • Eén voor cliënten- en verwantenraden
  • Eén voor familieverenigingen en familieverbanden.

Alle hulpmiddelen zijn te downloaden via: https://www.meepraten.net/themas/Hulpmiddelen
Daar vind je ook de werkvormen die bij het hulpmiddel horen.

Je kunt het Hulpmiddel versterken dialoog van familieverenigingen en familieverbanden met hun zorgorganisatie in papieren vorm hier bestellen.
Wil je meer dan 5 exemplaren van elk bestellen? Neem dan contact op via info@kansplus.nl.