Noord Holland Noord

Nieuws

Thema-avond documenten
Tijdens de thema-avond op 5 maart zijn er een tweetal documenten getoond. Hieronder een link om de documenten nog eens rustig te kunnen bekijken.

 

Uitnodinging thema-avond en jaarvergadering
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze Algemene Ledenvergadering met aansluitend een themabijeenkomst met notaris Rik de Jong als gast.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE Wieringerwerf. Inloop met broodmaaltijd vanaf 18.00 uur; aanvang Algemene Ledenvergadering 19.30 uur met aansluitend een thema-avond waarin notaris Rik de Jong diverse voor onze doelgroep belangrijke onderwerpen zal behandelen

Klik hier voor:
Agenda
Notulen vorige vergadering
Verslag van de secretaris over 2018
Bijlage spinneweb

Aankondiging voor de lokale bijeenkomsten
Onderwerp: Lokale politiek in gesprek met belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in de bevordering van kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel de gemeenten zich primair richten op de Wmo en de Jeugdzorg, heeft het beleid vaak ook gevolgen voor mogelijkheden in en na het speciaal onderwijs en voor mensen die zorg krijgen in het kader van de Wet Langdurige Zorg. Belangrijke thema’s hierbij zijn de overgang van 18- naar 18+, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg en de uitwerking van het
VN-verdrag voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de lokale belangenbehartiging. In cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven en in afdelingen van landelijke cliëntenorganisaties. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, is er weinig contact met de lokale politiek.

We vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici, waarin deze directe inbreng krijgen vanuit de ervaringsdeskundigheid van de belangenbehartigers.

Daarom organiseren we dit najaar in een aantal regio’s in het land ontmoetings-bijeenkomsten voor lokale politici en belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst bij u in de regio. Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten is het prettig als u zich vooraf aanmeldt.

De volgende bijeenkomst in Noord Holland is gepland op 25 oktober 2018 van 19.30 – 21.30u in het Wijkcentrum de Rekere, Drechterwaard 16, Alkmaar.

Om in te schrijven: <<klik hier>>

Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30 uur

 

Verslag van de Easyweek 2017

Lieneke Arkesteijn heeft een verslag gemaakt van de Easyweek. Lees het verslag.

Uitnodinging thema-avond en jaarvergadering
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze Algemene Ledenvergadering met aansluitend een themabijeenkomst met als onderwerp “Onafhankelijke Cliëntondersteuning”.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE Wieringerwerf. Voor het programma/agenda klik hier en voor het jaarverslag klik hier.

Carnaval 2017
In de laatste Nieuwsbrief (van december 2016) bent U al geïnformeerd over het carnaval. U ontvangt nu hierbij de uitnodiging voor de Carnavalsmiddag op zondag 26 februari 2017 in café ‘t Koetje in Zandwerven, aanvang 14.00 uur. De zaal is open om 13.00 uur. Lees hier meer.

De kampkrant van het Theaterkamp 2016
De krant is uit en geeft een mooie weergave van het weergaloze zomerkamp 2016. Lees hier meer.

Verslag en foto’s van de Easyweek 2016
Het verslag van de Easyweek 2016 is via deze link te lezen. Voor de foto’s klik je hier.