Samen Sterk voor kwaliteit

In het programma Samen Sterk voor kwaliteit heeft een groot aantal (landelijke) organisaties – waaronder KansPlus – aan de verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg in Nederland. Het doel is dat mensen met een beperking het leven kunnen leiden dat zij wensen en dat bij hen past.

Hier leest u meer over Samen Sterk voor kwaliteit; over de activiteiten, onderzoeken en over de resultaten.

‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ was een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland (ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).