Samen Sterk voor kwaliteit

In het programma Samen Sterk voor kwaliteit werkt een groot aantal (landelijke) organisaties – waaronder KansPlus – aan de verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg in Nederland. Het doel is dat mensen met een beperking het leven kunnen leiden dat zij wensen en dat bij hen past.

Hier leest u meer over Samen Sterk voor kwaliteit; over de activiteiten en onderzoeken en over de resultaten. U leest ook op welke manier u daar uw bijdrage aan kunt leveren en wat er wordt georganiseerd om de positie van mensen met een beperking te versterken.