Onafhankelijke cliëntondersteuning in beeld

Wat doet een cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner helpt mensen met een beperking en hun familie. Bijvoorbeeld bij het regelen van de juiste ondersteuning, het aanvragen van een indicatie of het regelen van een PGB.

De cliëntondersteuner doet dit los van de organisaties die de zorg en ondersteuning geven. En los van de gemeente of het zorgkantoor. Daarom noemen we het een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 Wat hebben we gedaan

  • We hebben veel informatie verzameld over (onafhankelijke) cliëntondersteuning. We hebben gesproken met mensen met een beperking, onafhankelijke cliëntondersteuners, zorgkantoren en gemeenten.
    Hier hebben we een rapport van gemaakt. Dit rapport heet “Onafhankelijke cliëntondersteuning in beeld”
  • We laten drie mooie voorbeelden van onafhankelijke cliëntondersteuning zien.
  • En lijst met punten gemaakt die mensen met een beperking belangrijk vinden bij cliëntondersteuning.
  • Een folder waarin belangrijk informatie staat over de onafhankelijke cliëntondersteuning, eenvoudig vertelt.

Wat we willen bereiken

  • We willen dat mensen met een beperking en begeleiders weten dat onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat. En wat cliëntondersteuning is. En hoe en wanneer zij hier gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld als iemand voor het eerst zorg of ondersteuning nodig heeft. Of als de zorg of ondersteuning verandert.
  • Mensen met een beperking zijn vrij om te kiezen wat zij belangrijk vinden.Ook willen we dat iedereen onafhankelijke cliëntondersteuning kan krijgen als je die nodig hebt.
  • De folder gaan we overal uitdelen. Iedereen kan de folder dan lezen. En steeds meer mensen weten wat onafhankelijke cliëntondersteuning is.