Wetten en Protocollen Archives

Protocollen en procedures

Belang van protocollen Vaak wordt geprobeerd de kwaliteit van de zorg te borgen door zoveel mogelijk vast te leggen in protocollen en procedures die de begeleiders moeten volgen. Dit is belangrijk als het gaat om het beschrijven van specifieke risicovolle handelingen, zoals uitdelen van medicatie, geven van sondevoeding, hoe te handelen bij een epileptische insult. Belemmeringen Pindakaasprotocol Sinds bekend is dat ouderen met een verstandelijke beperking slikproblemen kunnen hebben heeft een instelling een protocol dat er geen potten pindakaas meer mogen zijn op groepen met oudere bewoners. In één van de woningen met oudere bewoners woont echter iemand die wel erg gek is op pindakaas en nu behoorlijk ontstemd is dat hij dit niet meer krijgt. De begeleiders houden voet bij stuk en houden vast aan het protocol; ondanks  zijn gemopper krijgt hij geen pindakaas. Tot de ouders met een oplossing kwamen, namelijk een doos 1-portie kuipjes pindakaas die op…

Lees meer

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

WMCZ De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Deze wet is sinds 1 januari 2020 van kracht. Het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, VraagRaak, gebruikt de Wmcz als wettelijke basis voor de ondersteuning van cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus als het gaat om de zeggenschap en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. De volledige en actuele tekst van de Wmcz2018 kunt u hier vinden. Webwinkel In de webwinkel kunt u verschillende producten vinden over medezeggenschap en de Wmcz2018. Naar webwinkel Vraagraak Het is belangrijk om dit steunpunt Vraagraak te kunnen blijven handhaven voor ter ondersteuning van cliëntenraden en familieverenigingen, overweeg een donatie of word lid en steun ons! Word lid…

Lees meer

Wet- en regelgeving

Wetten Er zijn veel verschillende wetten waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. We zetten hier de meest belangrijke wetten voor u op een rij. Op achterliggende pagina’s kunt u meer lezen over wat deze wetten specifiek voor u of uw verwant met een beperking kunnen betekenen. ZVW.  De zorgverzekeringswet regelt alles op het gebied van medische zorg, verpleegkundige (wijk)zorg, psychiatrische behandeling, revalidatiezorg. Het gaat hierbij vooral om de zogenaamde curatieve en relatief kortdurende zorg. WLZ. De Wet Langdurige Zorg is voor mensen met een dermate ernstige beperking dat ze levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig hebben en waarbij de zorg 24 per dag in de directe omgeving geboden kan worden. WMO  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de zorg voor mensen die niet in aanmerking komen voor zorg in het kader van de de WLZ, maar wel als gevolg van een langdurige…

Lees meer