De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

WMCZ

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Deze wet is sinds 1 januari 2020 van kracht.

Het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, VraagRaak, gebruikt de Wmcz als wettelijke basis voor de ondersteuning van cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus als het gaat om de zeggenschap en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. De volledige en actuele tekst van de Wmcz2018 kunt u hier vinden.


Webwinkel

In de webwinkel kunt u verschillende producten vinden over medezeggenschap en de Wmcz2018.

Naar webwinkel


Vraagraak

Het is belangrijk om dit steunpunt Vraagraak te kunnen blijven handhaven voor ter ondersteuning van cliëntenraden en familieverenigingen, overweeg een donatie of word lid en steun ons!

Word lid