De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Deze wet is sinds 1 januari 2020 van kracht.

Het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, VraagRaak, gebruikt de Wmcz als wettelijke basis voor de ondersteuning van cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus als het gaat om de zeggenschap en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers.

De volledige en actuele tekst van de Wmcz2018 kunt u hier vinden.

In de webwinkel kunt u verschillende producten vinden over medezeggenschap en de Wmcz2018.