Familieverenigingen

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de rol van verwanten en naasten altijd een belangrijke geweest. Vele initiatieven in het verleden (tot standkoming van zorgvoorzieningen, ouderverenigingen etc.) zijn hiervan het resultaat. Ook in de huidige ontwikkelingen rond de langdurige zorg wordt hen een grote rol toegekend bij het realiseren van een eigen regie over de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. De toelichting bij de Wet Langdurige Zorg noemt deze belangrijke rol met name. Ook het Inkoopkader 2016 van de gezamenlijke zorgkantoren benadrukt dit voor het eerst.

KansPlus heeft het initiatief genomen samen met een Initiatiefgroep familiebeleid en familieverenigingen een manifest over familiebeleid en familieverenigingen op te stellen. Een manifest dat enerzijds de nodige stof geeft actie op landelijk niveau te ondernemen en anderzijds aangrijpingspunten geeft binnen de zorgorganisatie of binnen de regio acties te ondernemen.

Hier kunt u de tekst van het manifest “Familiebeleid en Familieverenigingen in de VG-sector ” lezen.