Familieverenigingen

Rol van verwanten en naasten

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de rol van verwanten en naasten altijd een belangrijke geweest. Vele initiatieven in het verleden (tot standkoming van zorgvoorzieningen, ouderverenigingen etc.) zijn hiervan het resultaat. Ook in de huidige ontwikkelingen rond de langdurige zorg wordt hen een grote rol toegekend bij het realiseren van een eigen regie over de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. De toelichting bij de Wet Langdurige Zorg noemt deze belangrijke rol met name. Ook het Inkoopkader 2016 van de gezamenlijke zorgkantoren benadrukt dit voor het eerst.

KansPlus heeft het initiatief genomen samen met een Initiatiefgroep familiebeleid en familieverenigingen een manifest over familiebeleid en familieverenigingen op te stellen. Een manifest dat enerzijds de nodige stof geeft actie op landelijk niveau te ondernemen en anderzijds aangrijpingspunten geeft binnen de zorgorganisatie of binnen de regio acties te ondernemen.

De initiatiefgroep gaat inmiddels verder als Implementatiegroep Familiebeleid.

Bijeenkomsten

Voor een goede kwaliteit van zorg is het nodig dat familieleden en zorgprofessionals samenwerken. Centraal in de bijeenkomsten stond het delen van ervaringen en het leren van elkaars adviezen, successen en uitdagingen.

  • Waar maak je je als familielid druk over?
  • Waar maak je je als familielid sterk voor?
  • Hoe geef je daar invulling aan?
  • Waarom en hoe organiseer je je als familieleden?

In het voorjaar van 2019 organiseerde de Implementatiegroep op verschillende locaties bijeenkomsten met als thema ‘Familiebetrokkenheid in de zorg’. Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse nieuwe en al bestaande instrumenten gepresenteerd: de Parels. Deze kunnen gebruikt kunnen worden ter bevordering van goed verwantenbeleid binnen zorginstellingen.

  • Manifest Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector. Te bestellen via onze webwinkel.
  • Handreiking-vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector. Te bestellen via onze webwinkel.
  • Methode Bouwstenen voor familiebeleid. Te downloaden via de webwinkel.
  • Modelovereenkomst Familieverband- Cliëntenraad- Raad van Bestuur. Zie dit artikel op de website.
  • Handreiking implementatie familiebeleid. Ook wel Rompnotitie genoemd. Deze kunt u hier lezen en downloaden.
  • Hulpmiddel versterken dialoog van familieverenigingen en familieverbanden met hun zorgorganisatie. Deze kunt vinden op https://www.meepraten.net/themas/Hulpmiddelen.