Landelijke belangenbehartiging

Ieder(in)

Voor de landelijke belangenbehartiging ligt de verantwoordelijkheid primair bij Ieder(in). Dit is een koepelorganisatie voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. In totaal zijn meer dan 250 patiënten/cliëntenorganisaties aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) behartigt de belangen bij onder andere de overheid, de zorgverzekeraars, de koepels van zorgaanbieders en woningcorporaties. Hoewel onze sector maar een klein onderdeel is van Ieder(in), zet deze organisatie zich nadrukkelijk voor onze achterban in. U kunt Ieder(in) vinden op hun website www.iederin.nl

Het feit dat Ieder(in) primair de verantwoordelijkheid heeft voor de landelijke belangenbehartiging wil niet zeggen dat KansPlus zich hier niet mee bezig houdt. We vertalen de signalen die bij ons binnenkomen via ledenbijeenkomsten, het Kennis- en advies centrum of via enquêtes die we af en toe houden, vertalen we in standpunten die we aan Ieder(in) proberen mee te geven.


Ook hebben we zelf landelijke lijntjes, zoals contacten met de landelijke Inspectie Gezondheidszorg, contacten met leden van de Tweede Kamer of ambtenaren van VWS. Ook worden we geregeld benaderd om deel te nemen in onderzoeksprojecten die uiteindelijk een landelijke uitwerking moeten hebben.