Onafhankelijke cliëntondersteuning

WMO en WLZ

Zowel in de WMO als in de WLZ is de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld.

In de WMO moet de gemeente ervoor zorgen dat cliënten zich kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke ondersteuner bij de voorbereiding en het voeren van belangrijke gesprekken. Bijvoorbeeld het gesprek met het CIZ (Centraal indicatieorgaan Zorg) om te beoordelen of uw verwant misschien voor WLZ-zorg in aanmerking komt, of bij het gesprek met een medewerker namens de gemeente om te kijken welke WMO-zorg voor uw verwant nodig is.
In de WLZ is geregeld dat het zorgkantoor ervoor moet zorgen dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij de bespreking van het zorgplan.

Cliëntondersteuning

KansPlus hecht grote waarde aan deze vorm van cliëntondersteuning. We zien drie belangrijke punten waarop de cliëntondersteuner een meerwaarde kan hebben:

  1. Het verhelderen van de zorgbehoefte.
  2. Inzicht geven in wat mogelijk is.
  3. Ondersteuning tijdens gesprekken.

Over de interpretatie van het begrip onafhankelijk wordt verschillend gedacht. Voor ons betekent het dat de ondersteuner

  • niet in dienst is van de financier van de zorg (gemeente of zorgkantoor)
  • geen deel uit maakt  van het team dat verantwoordelijk is voor het leveren van de zorg
  • niet in dienst is van de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de zorg

Het meest ideale is dat u zelf kunt beslissen wie u als cliëntondersteuner bij u wilt hebben. U kunt natuurlijk kiezen voor iemand uit uw persoonlijke netwerk die het gratis wil doen. Maar als daar geen geschikte persoon is te vinden moeten de gemeente of het zorgkantoor voor een ondersteuner zorgen. Op dit moment wordt in veel plaatsen de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE of Zorgbelang.

Kijk ook op https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/clientondersteuning/