Individuele belangenbehartiging

Het begint bij uw eigen familielid

Belangenbehartiging begint op het individuele niveau bij de vraag hoe de kwaliteit van leven van uw verwant het best bevorderd kan worden. Als uw verwant onvoldoende in staat is om dit zelf aan te geven is het meestal de familie die hem/haar helpt zijn wensen en behoeften te verwoorden of op een andere manier te communiceren.

Als belangenbehartiger/wettelijk vertegenwoordiger heeft u een belangrijke rol bij de vormgeving van de zorg en ondersteuning voor uw verwant. Dat begint al bij de keuze of uw verwant  wel of niet thuis kan wonen, de keuze voor de gewenste woonvorm en woonomgeving, de keuze van de zorgaanbieder, de inhoud van het ondersteuningsplan, etc. U zult daarin uw eigen afwegingen maken op basis van wat u voelt dat voor het geluk van uw verwant het beste is. Als KansPlus kunnen we u hierbij wellicht helpen, onder andere door u via deze website zinvolle informatie te geven en ideeën en inzichten waar u wellicht iets aan heeft.

Onafhankelijke ondersteuning

U hoeft het als belangenbehartiger niet altijd alleen te doen. Naast steun vanuit uw familie, kunt u ook een beroep doen op ­onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is zowel in de WLZ als in de WMO geregeld; het zorgkantoor, respectievelijk de gemeente moet dit mogelijk maken en financieren.

Lokale netwerken en familieverenigingen

Om er niet alleen voor te staan is het belangrijk dat ouders en andere belangenbehartigers elkaar kunnen ontmoeten ,ervaringen uit kunnen wisselen en elkaar kunnen ondersteunen. Dat hoeft niet perse door lid te worden van een vereniging als KansPlus (al vinden we dat uiteraard wel prettig), maar het kan ook door lokale netwerken te ontwikkelen waar iedereen die in een vergelijkbare positie verkeert zich gemakkelijk bij kan aansluiten. KansPlus is een groot voorstander van dit soort netwerken en waar we dat kunnen helpen we ook bij de ontwikkeling ervan.

Bij grote zorginstellingen zijn soms familieverenigingen die deze rol vervullen. Een aantal van deze familieverenigingen is ook lid van KansPlus.

Wettelijke vertegenwoordiging

Als uw kind nog minderjarig is, bent u automatische ook de wettelijke vertegenwoordiger en zullen zorgverleners voor belangrijke zaken toestemming aan u moeten vragen. Als uw kind wettelijk volwassen is, vervalt deze bevoegdheid van wettelijk vertegenwoordiger en is hij formeel zelf bevoegd beslissingen te nemen. Als hij dat niet kan, is het belangrijk om een wettelijke regeling aan te vragen. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

  • Mentorschap, als hij niet in staat is inhoudelijke beslissingen te nemen die gevolgen kunnen hebben voor zijn welzijn en gezondheid
  • Bewindvoering, als hij niet in staat is zijn geld en bezittingen op een verantwoorde manier te beheren.
  • Curatele, als hij zowel inhoudelijk als financieel niet in staat is zelf goede beslissingen te nemen.

Lees hier meer over deze regelingen

Wat als u er niet meer bent?

De grootste zorg voor veel ouders is hoe het met hun kind zal gaan als ze er zelf niet meer zijn om voor hem te zorgen. Zeker als er geen broers of zussen zijn die deze verantwoordelijkheid op zich willen of kunnen nemen.

Lees hier welke mogelijkheden er zijn om goede voorzieningen te treffen

Het KansPlus Kennis- en advies centrum

Ook kunt u bij vragen die u heeft een beroep doen op het Kennis en Adviescentrum van KansPlus. Onze beroepskrachten en vrijwilligers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Lukt dat niet direct, dan zoeken ze uit hoe u het best geholpen kunt worden, en bellen ze u later daar over op.  Kijk hier hoe u contact kunt opnemen.