Wat als u er niet meer bent?

Wie neemt de zorg over als u er niet meer bent?

Van veel ouders horen we als ze op leeftijd gekomen zijn dat ze zich zorgen maken over hoe het met hun kind met een beperking zal gaan als ze er zelf niet meer zijn.
Als u andere kinderen heeft, of andere nabije familieleden, die een goede band met uw kind hebben, en die al hebben aangegeven als het aan de orde is de zorg van u over te nemen, zal dat ongetwijfeld rust geven.
Helaas lukt dat niet altijd. Er zijn niet altijd broers en zussen, of andere familieleden die in staat zijn de zorg van u over te nemen. Als u dat ziet aankomen is het ook voor uw eigen gemoedsrust goed om tijdig te kijken welke andere mogelijkheden er zijn.
Er zijn verschillende manieren om een goed netwerk rond uw kind te organiseren. Wie u hierbij verder kan helpen is de Stichting Netwerk Rondom waar KansPlus een samenwerkingsverband mee heeft.

ZorgTestament

Netwerk Rondom geeft antwoord op de vraag wie de zorg gaat overnemen als ouders er niet meer zijn. En hoe de zorg voor uw kind goed ingevuld kan blijven nu zorginstellingen minder ruimte krijgen om personele inzet te leveren. Hoe: door te werken aan de opbouw van een sociaal netwerk dat gevoed wordt door het door u opgezette ZorgTestament. Het ZorgTestament bestaat uit 12 zorgvelden:
1. Wie ben ik
2. Wonen
3. Zorg (ondersteuning en begeleiding)
4. Medische zorg
5. Ethiek
6. Toekomstplanning
7. Hobby en vrije tijd
8. Wettelijke vertegenwoordiging / juridische bescherming
9. Werk en dagbesteding
10. Erven en schenken
11. Inkomsten en uitgaven
12. Sociale netwerken

Bij ieder zorgveld ontstaat een goed beeld van de persoon waarom het gaat. Van de wensen die ouders rondom deze persoon hebben en de zaken die zij belangrijk vinden. Die zorgvelden moeten zo compleet en transparant mogelijk worden ingevuld, zodat anderen aan de hand van deze informatie een bijdrage aan welzijn en zorg voor het “kind” met een verstandelijke beperking kunnen geven. In de geest van ouders wat zij vooral belangrijk vonden.

Opbouwen van het sociale netwerk

Want het is makkelijk gezegd, u hoort het vast overal om u heen; “dan doe je een beroep op je sociale netwerk” maar zeker waar het gaat om mensen met een verstandelijke beperking is dit niet makkelijk. Maar zeer wel te realiseren als u stap voor stap te werk gaat. Stap voor stap, ondersteund vanuit praktische trainingen om te werken met het ZorgTestament:
• om u de juiste handvatten te geven voor het leggen van een goede basis
• om concreet over dit thema ook met andere ouders in gesprek te komen tijdens deze training
• om onder leiding van deskundige trainers met de opbouw aan de slag te gaan.
Wilt u méér weten? Ga naar Netwerk Rondom

Hoe gaat het met uw financiële nalatenschap?

Als u geld nalaat aan uw kind met een beperking, wilt u natuurlijk niet dat hij hierdoor een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen voor de zorg die hij krijgt. Hoewel niet te voorspellen is wat de overheid in de toekomst op dit punt zal bedenken, zijn er op basis van het huidige beleid wel mogelijkheden het geld zo aan uw kind te laten toekomen dat dit risico zo klein mogelijk is. U kunt hierover contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum. Maar ook bij Netwerk Rondom weten ze daar méér van.