Ik ben ouder

KansPlus komt voort uit familieverenigingen bij zorginstellingen en ouderverenigingen in het land die ooit aan de wieg hebben gestaan van gezinsvervangende tehuizen en dagcentra voor mensen met een beperking. We voelen ons dus door en door een ouder- en familievereniging. Nog steeds bestaat het merendeel van onze leden uit ouders, en daarnaast ook veel broers en zussen en de laatste jaren ook mensen met een beperking zelf.

We zijn een vereniging van, met en voor. We zijn van de leden, we doen het met de leden en we doen het voor de leden.

Eén van onze kerntaken is de belangenbehartiging. We doen dat onder andere door het ondersteunen van ouders; die zijn immers de eerste en meest natuurlijke belangenbehartigers voor hun kind met een verstandelijke beperking. En als de ouders het zelf niet meer kunnen, komen meestal de broers en zussen in beeld.

Ondersteunen van de individuele belangenbehartiging doen we onder andere met informatievoorziening. Dat is een belangrijk doel van deze website. We willen u als ouders met deze site informatie geven die u kunt gebruiken bij de belangenbehartiging voor uw kind. Voor een deel gaat het om praktische informatie; voor een deel om bespiegelende informatie die u misschien kunt gebruiken bij het vormen van een beeld over wat u en uw kind nodig hebben.

Als u op deze website nog niet de informatie vindt die u nodig heeft, kunt van maandag t/m donderdag tussen 10 en 13 uur ons Kennis- en  adviescentrum bellen (030 236 37 50).

De informatie op de website is ingedeeld in thema’s waar u vanaf de beginpagina in kunt komen. In dit gedeelte gaan we nog wat in op uw specifieke rol als ouder.

  1. Wat betekent het om ouder te zijn
  2. Opvoeden en toekomstperspectief
  3. Kinderen met ‘gedragsproblemen’
  4. Wat als u er niet meer bent?
  5. Anders vasthouden