Kind van een ouder met een verstandelijke beperking

In 2011 verscheen over dit thema het boek  ‘Ze zeggen dat we het niet kunnen, Kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking‘ (uitg. van Gorcum, Assen) geschreven door Ineke Verdonk. Het boek gaat over de morele, wetenschappelijke en praktische aspecten die in het geding zijn en is niet alleen bedoeld voor (woon)begeleiders, maar ook voor ouders, broers/zussen.
Dit boek is voor € 15 te bestellen bij Ineke Verdonk via iverdonk47@gmail.com of tel. 06100 10334.

Iris de Groot heeft haar ervaringen met haar moeder die een licht verstandelijke beperking heeft beschreven in het boek  ‘Mama‘ . Voor meer informatie zie http://www.idegro.nl .