Ik ben zorgverlener

Soms lijken ouders/vertegenwoordigers en zorgverleners lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar eigenlijk valt dat erg mee. Natuurlijk kan het wel eens botsen als vertegenwoordigers vinden dat hun verwant iets overkomt dat de zorgverleners in hun ogen hadden moeten voorkomen. Vertegenwoordigers zijn dan wel eens zo emotioneel en geladen, dat je je terecht onzeker kunt voelen door de manier waarop ze je aanspreken. Maar meestal is hier wel uit te komen. Als je zelf open kunt blijven en niet in de verdediging schiet, lukt het meestal wel om het gesprek vlot te trekken en er samen een oplossing te vinden.

Soms kan de verhouding met een ouder volledig vast zijn gelopen; meestal als gevolg van het feit dat de ouder zich al lange tijd niet gezien of gehoord voelt door de organisatie. Dit kan zich natuurlijk ook vertalen in de persoonlijke verhoudingen tussen de ouder en het team. Dat is niet goed voor je cliënt die er tussenin zit. KansPlus heeft in het netwerk enkele goede mediators die veel ervaring hebben met dergelijke problematiek. We hopen dan ook dat als de ouder niet zelf al bij ons aan de bel trekt, de instelling het initiatief neemt om gebruik te maken van de inzet van onze mediators. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons Kennis- en adviescentrum, ook als de betreffende ouder geen lid is van KansPlus. De inzet van de mediator is betaalde dienstverlening die ook voor niet-leden beschikbaar is.

Als KansPlus horen we van onze leden natuurlijk wel eens kritische geluiden over de begeleiders, maar de positieve geluiden overheersen. Als ouders/vertegenwoordigers ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg voor hun verwant, gaat het doorgaans niet over specifieke begeleiders en wat die wel of niet gedaan hebben, maar het gaat over de organisatie van de zorg. Klachten gaan meestal over het gebrek aan goede voorzieningen, onvoldoende tijd voor begeleiders om hun verwant de noodzakelijke zorg te geven, slechte communicatie vanuit de organisatie over voor hun verwant belangrijke ontwikkelingen.

Waarschijnlijk zijn dit ook zaken waar je als zorgverlener zelf ook tegenaan loopt en waar onderling in het team over gesproken (geklaagd) wordt. Het is jammer dat vertegenwoordigers en zorgverleners maar moeilijk manieren vinden om hier samen in op te trekken. Zorgverleners willen niet bij de vertegenwoordigers klagen over de organisatie. Misschien uit zorg voor de vertegenwoordigers, maar mogelijk ook uit solidariteit met de eigen organisatie. De vuile was hang je immers niet buiten.

Maar wat KansPlus betreft zijn de vertegenwoordigers geen ‘buiten’. Omdat hun verwant in de organisatie is, maken ze zelf ook deel uit van de organisatie, maar natuurlijk wel op een andere manier als de zorgverleners.

Ouders/vertegenwoordigers en zorgverleners staan als het goed is voor het zelfde belang: een goede kwaliteit van leven voor de mensen met een beperking en werkomstandigheden dit het mogelijk maken hier invulling aan te geven. Als KansPlus willen we ons ook sterk maken voor deze werkomstandigheden omdat ze een directe impact hebben op de kwaliteit van leven van onze verwanten; opkomen voor goede arbeidsvoorwaarden laten we aan de vakbonden over.

KansPlus vindt het belangrijk dat vertegenwoordigers en zorgverleners samen optrekken en zich samen verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van leven voor onze verwanten. We weten wel dat dit niet altijd gemakkelijk is en dat de intentie sneller is uitgesproken dat in de praktijk gerealiseerd. Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te bevorderen hebben we een training Dialoog ontwikkeld. De opzet van deze training is dat zorgverleners en vertegenwoordigers samen in drie bijeenkomsten met behulp van praktische oefeningen vaardigheden ontwikkelen om de gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven. En dan niet alleen in de relatie tot individuele personen, maar ook op groepsniveau. Als hier belangstelling voor is, horen we dat graag.

Op deze website kun je als zorgverlener een goede indruk krijgen hoe we vanuit het perspectief van ouders/vertegenwoordigers aankijken tegen de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We horen graag je commentaar hierop.