Wet- en regelgeving

Wetten

Er zijn veel verschillende wetten waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. We zetten hier de meest belangrijke wetten voor u op een rij. Op achterliggende pagina’s kunt u meer lezen over wat deze wetten specifiek voor u of uw verwant met een beperking kunnen betekenen.


ZVW.  De zorgverzekeringswet regelt alles op het gebied van medische zorg, verpleegkundige (wijk)zorg, psychiatrische behandeling, revalidatiezorg. Het gaat hierbij vooral om de zogenaamde curatieve en relatief kortdurende zorg.


WLZ. De Wet Langdurige Zorg is voor mensen met een dermate ernstige beperking dat ze levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig hebben en waarbij de zorg 24 per dag in de directe omgeving geboden kan worden.


WMO  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de zorg voor mensen die niet in aanmerking komen voor zorg in het kader van de de WLZ, maar wel als gevolg van een langdurige beperking of aandoening ondersteuning nodig hebben omdat ze anders onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen of kunnen participeren in de samenleving.


Jeugdwet. Deze wet regelt alle zorg die kinderen nodig kunnen hebben, met uitzondering van de zorg in het kader van de ZVW en de WLZ .


Participatiewet. Deze wet regelt de belangrijkste zaken op het gebied van inkomen en werk voor mensen met eeen arbeidsbeperking.


WMCZ . De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen bieden het wettelijk kader voor het functioneren van cliëntenraden  in de zorg.


Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten regelt de manier waarop onvrijwillige zorg geregeld moet worden.


Passend Onderwijs. Dit betreft een groot aantal wijzigingen in diverse onderwijswetten die het beter mogelijk moeten maken dat ieder kind die extra begeleiding nodig heeft in het onderwijs dit ook kan krijgen.


KansPlus organiseert regelmatig workshops en trainingen voor het netwerk rond mensen met een verstandelijke beperking.

Bekijk de agenda