Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De huidige WMO is ingegaan in 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van deze zorg. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg ingebed is in wat ‘het sociaal domein’ wordt genoemd.

De wet geeft het kader aan voor de zorg voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, maar die daarvoor geen 24-uurs nabijheid van zorgverleners nodig hebben. Als er bij de gemeente twijfel is of er niet meer zorg nodig is dan waarvoor de WMO bestemd is, kan u doorverwezen worden naar het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) om te kijken of u in aanmerking komt voor zorg in het kader van de WLZ. Als het CIZ geen WlZ-indicatie afgeeft, is dee gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg in het kader van de WMO.


Vanuit de WMO wordt de volgende zorg geboden:

  • Begeleiding (waaronder dagbesteding)
  • Huishoudelijke hulp
  • Mantelzorgondersteuning (waaronder logeerhuis mogelijkheid)
  • Tijdelijk wonen met begeleiding (dit is uitsluitend voor mensen met psychosociale problemen en dus niet voor mensen met een verstandelijke beperking)

(Wijk)verpleging en verzorging wordt niet vanuit de WMO, maar vanuit de ZVW geboden, maar doorgaans wel in samenhang met eventuele begeleiding en andere WMO zorg.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het uitwerken van het WMO-beleid en voor het inkopen van de zorg bij zorgaanbieders. Hierdoor kunnen per gemeente verschillen ontstaan in de zorg die geboden wordt en de manier waarop.

Meer informatie over wat de WMO voor u kan betekenen vindt u elders op deze website.

De volledige wettekst kunt u hier lezen

U kunt ook informatie over de WMO vinden op zorgwijzer.nl