Zorgverzekerings Wet (ZVW)

Verplicht

De zorgverzekeringswet is een wet waar iedereen verplicht aan deel moet nemen en die verzekert voor het grootste deel van de medische zorg, zoals huisarts, apotheek, specialist, ziekenhuis, enz. Mensen die thuis of zelfstandig wonen en zorg krijgen vanuit de WMO of Jeugdzorg, en die behoefte hebben aan wijkverpleging of verzorging krijgen dit vanuit de zorgverzekeringswet.

In de zorgverzekeringswet geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor medicijnen en specialistische zorg en voor sommige verstrekking kan ook een eigen bijdrage gerekend worden. Dit is afhankelijk van de poliskeuze.


WLZ

Voor mensen die in het kader van de WLZ in een woonvoorziening van een instelling verblijven, en die een indicatie voor verblijf met behandeling hebben, wordt een deel van de medische zorg vanuit de WLZ gefinancierd. Dat betreft de eerstelijns zorg, zoals

  • huisartsenzorg
  • medicijnen voorgeschreven door een huisarts
  • fysiotherapie en logopedie, voor zover direct in verband met de handicap
  • hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik

Kosten die hiervoor gemaakt worden, moeten door de instelling betaald worden en deze tellen dus niet mee voor het eigen risico in de ZVW. Dit geldt ook voor mensen die in een instellingswoning in een wijk wonen en gebruik maken van de huisarts en apotheek in de wijk.