Lokale collectieve belangenbehartiging

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder
dan de gemiddelde burger. ProvinciesDit vraagt om steun van mensen die hen bijstaan bij het behartigen van hun belangen en die voor hen opkomen in de samenleving. De visie van KansPlus is dat lokale collectieve belangenbehartiging gaat over alle vormen van belangenbehartiging dicht rond de leefomgeving van personen met een verstandelijke beperking.

De belangenbehartiging is zowel op de plaatselijke politiek en op door de gemeente gecontracteerde dienstverleners gericht. Belangenbehartiging vindt ook plaats in locatieraden en cli├źntenraden van instellingen in de WLZ.

Vanuit het programma ‘Lokale Belangenbehartiging’ zijn handige tools ontwikkeld en ervaringen opgedaan. Via de volgende links kunt u daar mer over lezen: