Handreiking Zichtbaarheid

Tips en trucs

Een handreiking met tips en trucs om de zichtbaarheid van ledengroepen van KansPlus te vergroten. Maar meer nog om daarmee te laten zien wat de invloed is van mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving op lokaal beleid. Beleidsmakers, andere belangenbehartigers en relevante organisaties en ondernemingen kunnen zich hiermee meer bewust worden van wat mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving nodig hebben om gewoon mee te kunnen doen in de samenleving/gemeente.

(NB: De handreiking is opgebouwd uit verschillende onderdelen en wordt de komende tijd steeds aangevuld met onderliggende documenten.)

Algemene tips – ‘Laat zien dat je er bent’Tip-postitt

Speel in op/sluit aan bij actualiteit in gemeente.
Laat een goede indruk achter.
Kijk met wie/welke partners je kunt optrekken.
Zorg voor goed, persoonlijk contact met partijen waar je mee samen werkt.
Laat goede voorbeelden zien op diverse plekken.
Laat met regelmaat zien waar je mee bezig bent.

Instrumenten om zichtbaarheid te vergrotensocial-media-image

Visitekaartje/folders (iets om achter te laten).
Goede website/sociale media benutten/digitale nieuwsbrief.
Een (eenduidige) presentatie.


Bij de volgende onderdelen zijn steeds onderliggende documenten of links toegevoegd.

Ondersteuning (middelen) vanuit KansPlus


Communicatie – inhoud


Communicatie – presentatie


Aandachtspunten