Meldknop voor signalen uit de achterban

Melden

Voor goede belangenbehartiging is het nodig om ervaringen gericht te verzamelen. Leden van KansPlus horen regelmatig verhalen in eigen kennissenkring, via de email, Facebookgroepen of ze horen op bijeenkomsten wat er speelt bij mensen met een verstandelijke beperking en gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking. Bestuursleden van ledengroepen geven natuurlijk praktische adviezen of verwijzen door. De kennis wordt niet altijd breder gedeeld en gebruikt voor lobbywerk in de eigen omgeving of landelijk voor KansPlus (bijvoorbeeld als signalering).

Gericht verzamelen van zulke verhalen, ofwel ‘signalen’ geeft de mogelijkheid om de kennis eruit wel te delen. Nemen problemen met een bepaalde wet toe? Wat zijn goede adviezen in bepaalde situaties? Wat geven we door aan Wmo-raad of gemeenteraad? Voorbeelden van berichten over de meldknop,

Eén mogelijkheid om dit te doen is door een knop ‘Meld nu uw ervaring’ te plaatsen op de website van de ledengroep. Zie voor het voorbeeld de homepagina van de website van KansPlus.

In deze handleiding kunt u lezen hoe u zelf een meldknop kunt plaatsen op een website.