KansPlus en projecten

KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaten op willen binnenhalen. In verschillende projecten werken we hieraan. Vaak samen met andere organisaties.

Er bestaat een grote behoefte aan voorlichting over wetgeving over zorg en ondersteuning in begrijpelijke taal. In dit project worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in samenwerking ClientondersteuningPlus. Ook is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning’ geüpdatet. Deze is via de webwinkel te downloaden.

  • Cliëntenradencongres

In samenwerking met LSR, LFB en Ieder (In). Gedurende een aantal jaren verzorgden wij in december een cliëntenradencongres voor de VG-sector. De subsidie was voor een aantal jaren toegekend door het ministerie van VWS. Kijk voor overzicht op https://www.vraagraak.nu/ondersteuning-en-advies/