Het Goed Leven Plan

Zorgkantoor Menzis, KansPlus en CliëntondersteuningPlus hebben in de contacten met gezinnen ervaren dat er behoefte is aan ondersteuning bij het in kaart brengen van een ‘toekomst-zorgplan’. Het vergroten van ondersteuning aan gezinnen met een kind met een (ernstige)  beperking voor die situaties als ouders de zorg in de toekomst niet meer kunnen leveren.

CliëntondersteuningPlus (een door meerdere zorgkantoren gecontracteerde organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning), KansPlus en Menzis hebben de handen ineen geslagen en hebben een pilotplan geschreven: het Goed Leven Plan. Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een aanpak om de wensen ten aanzien van het inrichten van de zorg voor de naaste, nu en in de toekomst, te inventariseren, vast te leggen door de ouders of naasten van een zorgvrager. Het dient steeds een actuele afspiegeling te vormen van de wensen ten aanzien van het inrichten van het leven en de zorg van die zorgvrager.

Parallel hieraan wordt een webapplicatie ontwikkeld om het goed leven plan vast te leggen. De werkwijze om een Goed Leven Plan op te stellen alsmede het gebruik van de applicatie komen ter beschikking voor alle cliëntondersteuners en eventueel vrijwilligers die samen met gezinnen een dergelijk traject willen opstarten. Zie www.hetgoedlevenplan.nl Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de vrijwilligers die op dit moment actief zijn bij Netwerk Rondom.

Het plan sluit aan bij de wens van VWS om gezinnen beter te ondersteunen in het dilemma: “wat als ik het niet meer kan”. In deze eenjarige pilot, die doorliep tot in 2022, werden 50 gezinnen begeleid met het ontwikkelen van een voor hun Goed Leven Plan.

Er is een applicatie ontwikkeld voor het vastleggen en communiceren, inclusief communicatie-app. De applicatie is ontwikkeld op basis van opgedane kennis in de pilot, om uiteindelijk te komen tot een werkzaam maar flexibel plan dat in iedere situatie gebruikt kan worden. Er is een handreiking geschreven die beschikbaar zal komen voor alle cliëntondersteuners en vrijwilligers in Nederland en eventueel vrijwilligers die samen met gezinnen een dergelijk traject willen opstarten.

KansPlus leverde de projectleider van dit project.