SamenSterkdag

De SamenSterkdag is een voortzetting van het jaarlijks congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Dit congres werd van 2019 t/m 2021 betaald met subsidie van het ministerie van VWS binnen het programma Volwaardig Leven. Van 2022 tot en met 2026 organiseert het LSR het congres samen met Ieder(in), KansPlus en LFB. Het congres richt zich nog steeds op cliëntenraadsleden en medewerkers in de medezeggenschap. Daarnaast wordt het congres ook georganiseerd voor andere cliënten van zorgorganisaties, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers.

www.samensterkdag.nl