De stem van de cliënt

In de praktijk blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Wet zorg en dwang, van de betekenis en toepassing ervan en van hun rechten als cliënt. Daarom werken  cliëntenorganisaties Ieder(in, KansPlus, Alzheimer Nederland, LFB,  Per Saldo en LSR in 2022 en 2023 aan een project met als doel het cliëntperspectief bij de implementatie van de Wzd beter voor het voetlicht te brengen. Wat gaan we doen?

Er zullen verschillende activiteiten met daaraan gekoppelde acties worden uitgevoerd:

Activiteit 1: Belangen behartigen en netwerk opbouwen

a. Inventariseren van alle projecten en initiatieven vanuit de cliëntenorganisaties
b. Overleggen over juridische aspecten
c. Organiseren van een landelijke bijeenkomst ‘Stem van de cliënt’

Activiteit 2: Signaleren

We willen inzicht krijgen in de specifieke vragen en knelpunten bij de uitvoering van de wet. Is er sprake van een gecoördineerde stem vanuit mensen met een beperking en naasten, ten behoeve van belangenbehartiging en wetsevaluatie? Dit gaan we doen door het opstellen van signaalrapportages met daarin ervaringen met de Wzd

Activiteit 3: Informatieverspreiding

We willen ervoor zorgen dat informatie over de Wzd voor mensen met een beperking en naasten actueel, goed vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Dat mensen met een beperking en naasten zich gesterkt voelen in hun positie en beter in staat zijn de dialoog te voeren over de toepassing van de Wzd in het dagelijks leven. Dit gaan we doen door:

a. Digitale voorlichting te ontwikkelen
b. Het ontwikkelen van schriftelijke voorlichting en advies
c. Te zorgen voor informatievoorziening in samenwerking met stakeholders