Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018

KansPlus zet zich in voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeggenschap en medezeggenschap van cliënten zijn daarvoor essentieel. Wie weet beter wat goede zorg of ondersteuning is dan iemand zelf? Het is belangrijk dat cliënten en naasten hun mening geven over alle onderwerpen die het (dagelijks) leven van cliënten beïnvloeden.
Het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’ levert hier een bijdrage aan. Doel van het project is het versterken van medezeggenschap van cliënten en naasten. Goede medezeggenschap zorgt voor betere zorg en ondersteuning. We willen dat cliënten en naasten sterkere gesprekspartners worden voor zorgorganisaties. Zodat zij beter in staat zijn tot inspraak, samenspraak én tegenspraak. Zorgorganisaties de SIG https://www.sig.nu/ en Odion https://www.odion.nl/ werken mee aan dit project.

Goede medezeggenschap

Wat is goede medezeggenschap? Hoe doe je dat als lokale of centrale cliëntenraad? Welke kennis heb je daarvoor nodig? En welke kwaliteiten of vaardigheden? Hoe kun je ervaringen delen? Met wie kun je samenwerken? Wat moet de zorgorganisatie doen om medezeggenschap te bevorderen?
Lorette Fruijtier en Jetske de Jong (trainers namens KansPlus) ontwikkelen, samen met professionals van Odion en de SIG, op maat trainingen voor hun centrale cliëntenraden/ verwantenraden en lokale cliëntenraden.

Doel van de trainingen

 • Kennis vergroten
  We delen kennis over goede medezeggenschap (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) en over goed bestuur en toezicht (Governancecode Zorg 2022). Wat is begrijpelijke informatie? Wat betekent tijdigheid? Welke cliëntenraad (lokaal of centraal) heeft advies- of instemmingsrecht over een bepaald onderwerp?
 • Kwaliteiten en vaardigheden
  Welke onderzoeken welke kwaliteiten er binnen de cliëntenraad zijn. En wat de leden nog willen leren. We bespreken wat een goede cliëntenraad is. En wat zou kunnen verbeteren in de werkwijze van de cliëntenraad. We oefenen met vaardigheden, zoals goed luisteren en vragen stellen.
 • Ervaringen delen
  De leden van de centrale cliëntenraad/ verwantenraad delen hun ervaringen met de bestuurder en Raad van Toezicht. Bij de locaties delen cliëntenraden hun ervaringen o.a. met teamleiders.
 • Samenwerken
  We onderzoeken met welke partijen een cliëntenraad kan samenwerken. Zoals met de verwantenraad, leidinggevenden, bestuurder, Raad van Toezicht. En hoe de cliëntenraad zijn achterban goed kan vertegenwoordigen.

Persoonlijke noot van de trainers

Jetske en Lorette ervaren de samenwerking met de SIG en Odion als een voorrecht. ‘De openheid van cliënten en verwanten en hun diversiteit aan kwaliteiten raakt ons. Iedereen wil graag leren en samen het goede doen. Verder kijken wij met groot respect naar de professionele, betrokken en creatieve ondersteuning van de cliëntenraden door de SIG en Odion. En tot slot genieten we met elkaar van de gastvrijheid bij de SIG en Odion. Samen lekker eten!’

Afsluiting met werkconferentie

Op 11 juni 2022 organiseerde KansPlus samen met de SIG en Odion een werkconferentie. De bedoeling van deze conferentie is het uitwisselen van kennis en ervaring met goede medezeggenschap.

Meer informatie:

Het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’ werd gefinancierd door ZonMw.