Dementietafels en Programma Samen kom je verder

KansPlus was nauw betrokken bij de oprichting van de dementietafels in 2011 en blijft deze dementietafels, binnen de financieel beschikbare mogelijkheden, steunen.

Onder andere door samen met de VGN jaarlijks een coördinatoren dag te organiseren. In de Dementietafels kunnen naastbetrokkenen en professionals hun kennis en ervaringen delen. Zorgaanbieders en cliëntenorganisaties zijn hierbinnen actief.
Kijk op kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/dementietafel/

Van 2018 tot en met 2021 werkten we samen in het programma Samen kom je verder/(H)erken jij dementie? In dit programma werkten we aan het verbeteren van de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We voerden een landelijke bewustwordingscampagne uit, rusten naasten en familieleden toe en doen onderzoek naar hoe vaak dementie bij deze doelgroep. herkenjijdementie.nl

Verder actualiseerden we de bestaande richtlijn, ontwikkelden we onderwijsproducten, voerden we proeftuinen uit en zetten we een regionaal samenwerkingsverband op. KansPlus was projectleider van twee projecten binnen het programma: de campagne en het toerusten van familie en naasten.

Er werd met veel partijen nauw samengewerkt: Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen, Vilans, Philadelphia, Hanzehogeschool Groningen, VU, UMCG, Universiteit Tilburg.

Kijkop het Kennisplein Gehandicaptensector: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/samenwerkingsverband-dementie.