Waar begint U?

Als u voor uw familielid zorg en ondersteuning wilt regelen, krijgt u met een aantal zaken te maken. Hier is een kort overzicht; u kunt per onderdeel doorklikken om meer informatie te vinden.

Toegang tot de zorg

De eerste vraag is hoe u toegang krijgt tot de zorg en vooral ook tot de financiering ervan, waarbij onder andere de vraag aan de orde is of uw kind in aanmerking komt voor WLZ-zorg, of dat de zorg door de gemeente geboden moet worden in het kader van de WMO.  Als uw kind nog jong is zal de huisarts of kinderarts u waarschijnlijk wel op weg helpen, maar als uw kind al ouder is moet u zelf de weg vinden. Lees meer over de procedures om toegang tot de zorg te krijgen

Keuze voor wonen

De meeste ouders kiezen ervoor hun kind zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar eens komt het moment dat dit niet meer mogelijk of wenselijk is. Er zijn verschillende opties die u kunt overwegen. Dit is een belangrijke keuze waar u als het kan de tijd voor moet nemen, want als een eenmaal gekozen woonplek toch niet goed blijkt te zijn, is het voor uw kind, maar ook voor uzelf een erg vervelende ervaring. Lees meer over het kiezen van een goede woonplek.

Dagbesteding/werk

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding mogelijk. De keuze zal afhangen van een combinatie van factoren, zoals de aard en intensiteit van de beperking, de eigen wensen en talenten van uw kind, leeftijd,  ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind, enz. Lees meer over de mogelijkheden op het gebied van dagbesteding.

Vrije tijdsbesteding

Voor mensen die wonen op een beschut terrein van een zorgaanbieder zijn er vaak wel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding op het terrein in de vorm  van clubjes of soosavonden. Mensen die in de samenleving wonen zijn veelal aangewezen op algemene voorzieningen. Lees meer over opties voor vrije tijdsbesteding

Dienstverleningsovereenkomst

Als u een keuze heeft gemaakt voor een zorgaanbieder en voor de globale vormgeving  van de zorg en ondersteuning, wordt met de zorgaanbieder een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst is bij de meeste zorgaanbieders een standaardovereenkomst waar niet of nauwelijks op individueel niveau over te onderhandelen valt. In de overeenkomst wordt in globale termen beschreven welke vormen van zorg en ondersteuning u afneemt bij de zorgaanbieder en wat over en weer de verplichtingen zijn. Wat de concrete zorgdoelen zijn voor uw kind en hoe de zorg er uit ziet, wordt verder geregeld in het zorg- of ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan

Iedere zorgaanbieder is verplicht om een zorgplan voor uw kind te maken. Als vertegenwoordiger van uw kind heeft u hierbij een belangrijke rol, want u kunt niet alleen aangeven wat uw kind nodig heeft, maar u moet uiteindelijk ook toestemming geven om met het plan aan de slag te gaan. Lees meer over het ondersteuningsplan

Leeftijd-bewuste zorg

Voor mensen met een verstandelijke beperking is leeftijd-bewuste zorg erg belangrijk. De verstandelijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt veel langzamer dan bij niet gehandicapte mensen en zal doorgaans ook op een bepaald niveau blijven stilstaan. De fysieke ontwikkeling gaat de eerste jaren in een vergelijkbaar tempo als bij andere mensen, maar als ze ouder worden slaat de veroudering gemiddeld 20 jaar eerder toe dan bij anderen. Lees meer over leeftijd-bewuste zorg.