Het zorg- of ondersteuningsplan

Zorgaanbieders in de WLZ zijn wettelijk verplicht om binnen zes weken na aanvang van de zorg een bespreking met u en uw verwant te organiseren waarin besproken wordt welke zorg uw verwant nodig heeft. Dit wordt in een zorgplan vastgelegd. Ook in de WMO zal met name bij de maatwerkvoorziening doorgaans ook met een zorgplan gewerkt worden, maar de regeling daarover kan per gemeente verschillen.In het zorg- of ondersteuningsplan wordt beschreven welke ondersteuning uw kind nodig heeft en worden de afspraken over hoe een ander gerealiseerd moet worden vastgelegd.

NB. De woorden zorg en ondersteunen worden nog weleens verschillend gebruikt. Bij mensen die veel lichaams-gebonden zorg nodig hebben wordt vaker het woord ‘zorgplan’ gebruikt. Voor mensen waar het accent meer ligt op begeleiden wordt vaker het woord ‘ondersteuningsplan’ gebruikt.

Hieronder worden de volgende aspecten over het zorgplan/ondersteuningsplan uiteengezet:

  • uw rol bij het zorgplan
  • de structuur van het zorgplan
  • best- practices cliëntvriendelijk ondersteuningsplan
  • doelen in het zorgplan
  • wat is de zorgbehoefte
  • de zorgplanbespreking
  • onvrijwillige zorg