Best-practices cliëntvriendelijk ondersteuningsplan

Hoe ziet een cliëntgericht ondersteuningsplan er in de praktijk uit? Hoe kom je tot een cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan? Daarvoor zijn tussen 2017 en 2019 de ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en zorgverleners van een zestal zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan.

Dit heeft geresulteerd in zes best-practice omschrijvingen van zes verschillende zorginstellingen. En acht tips van cliënten, familie en zorgverleners tezamen. Bestemd voor zorginstellingen die hun ondersteuningsplan cliëntgerichter willen maken. De belangrijkste les is dat er nog heel veel winst te behalen valt als het gaat om het betrekken van en samenwerken met de cliënt en zijn familie.

Het project is uitgevoerd door cliëntenorganisaties LFB, LSR, KansPlus en Ieder(in); in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor kwaliteit’. Uitgangspunt voor de gesprekken en de best-practices waren vier criteria die volgens de vier cliëntenorganisaties bijdragen aan het realiseren van een cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan:

  1. Welke vragen staan centraal in het plan? En hoe zien de voorbereidende gesprekken er uit?
  2. Is sprake van een actieve inbreng van en regie bij de cliënt?
  3. Is sprake van een gezamenlijk werken in de driehoek? Wat is de rol van de familie en andere naasten? En wat is de rol van de zorgverleners?
  4. Hoe zien formulering en vormgeving van het ondersteuningsplan er uit?

De zes best-practice omschrijvingen kunt u hier lezen:

Best Practice ASVZ definitief
Best Practice Dichterbij definitief
Best Practice Driestroom definitief
Best Practice Estinea definitief
Best Practice JP van den Bent
Best Practice Zuidwester definitief