Dagbesteding & werk

Dagbesteding is niet alleen belangrijk om verveling te voorkomen, maar het is ook een manier om invulling te geven aan een zinvol leven. Het is daarom belangrijk dat de dagbesteding aansluit bij de interesse en mogelijkheden van iedere persoon met een beperking.

In de WMO zijn geen landelijke normen voor de dagbesteding. Iedere gemeente kan dit zelf regelen. Voor informatie hierover moet u daarom bij het WMO loket van de gemeente of bij uw eigen wijkteam zijn.

De laatste jaren is er in de WLZ instellingen veel veranderd in de dagbesteding; vooral als gevolg van landelijke bezuinigingen op de vervoerskosten van woning naar dagbesteding. Meer specifieke dagbestedingsprojecten, met soms grote reisafstanden voor de deelnemers, zijn gesloten en men is nu aangewezen op meer algemene vormen van dagbesteding dicht bij huis. Maar nog afgezien van de gevolgen van de vervoerskosten, zien we op meerdere plekken dat zorgaanbieders aan het bezuinigen zijn bij de dagbesteding.

Als belangenbehartiger van uw verwant is het goed als u zelf een beeld vormt over de voor uw verwant meest gewenste vorm van dagbesteding. KansPlus heeft een checklijst ontwikkeld die u kunt gebruiken bij uw gedachtevorming over de gewenste dagbesteding. Deze lijst kunt u hier downloaden.

Op dit onderdeel van de website willen we u een beeld geven van de verschillende aspecten die bij dagbesteding van belang kunnen zijn.

  • Ontwikkelen van vaardigheden
  • Belevingsgerichte dagbesteding
  • Woning-gebonden dagbesteding
  • Scholing/vorming
  • Arbeidsmatige dagbesteding
  • Individueel (begeleid) werk