Belevingsgerichte dagbesteding

De belevingsgerichte dagbesteding is vooral voor mensen bij wie het (samen) bezig zijn en daar plezier aan beleven voorop staat. Het dag/week programma bestaat vaak uit een aantal verschillende activiteiten, zoals creatieve activiteiten, samen zingen of naar muziek luisteren, koken, wandelen of fietsen, bewegingsactiviteiten, enzovoort . Sommige instellingen hebben ook faciliteiten zoals een zwembad of een kinderboerderij waar gebruik van kan worden gemaakt. Tijdens de dag wordt vaak een afwisseling geboden in rustige momenten en meer actieve momenten.

Voor mensen met een ernstige (meervoudige) beperking die niet in staat zijn concrete activiteiten te doen gaat het meer om het ervaren dan om het doen . Voorbeelden van activiteiten die gedaan worden zijn snoezelen, massage, muziek luisteren, tastactiviteiten (zoals spelen met zand/water/schuim). Er wordt vaak ruim de tijd genomen voor eten en drinken en voor meer persoonlijke aandacht door de begeleiders.

Als belangrijke doelen van de belevingsgerichte activiteiten wordt vaak het activeren van de deelnemers genoemd en het voorkomen dat ze hun leven in passiviteit doorbrengen. Doelen die echter ook genoemd kunnen worden zijn het stimuleren van persoonlijke interacties met begeleiders en andere deelnemers.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking vaak te weinig bewegen en dat dit mede de oorzaak is dat ze sneller verouderen dan andere mensen. KansPlus pleit er daarom voor dat binnen de dagbesteding ruim aandacht besteed wordt aan bewegingsactiviteiten.