Ontwikkelen van vaardigheden

Een belangrijk kenmerk van mensen met een verstandelijke beperking is dat hun ontwikkeling langzamer gaat dan bij niet gehandicapte mensen. Ze hebben meer tijd nodig om op het maximale van hun kunnen te komen. Dat betekent dat ze niet alleen in de kinderleeftijd, maar ook als volwassene nog baat kunnen hebben bij een ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

Bij veel instellingen is het ontwikkelen (of in stand houden) van vaardigheden een belangrijk doel van de dagbesteding en dit zien we dan ook terug in veel ondersteuningsplannen. Vaak blijkt echter dat het bij de vaardigheden die genoemd worden vooral gaat om praktische taakgeoriënteerde vaardigheden. Als KansPlus vinden we dat dit belangrijk.  Maar KansPlus vindt ook dat bij ontwikkelingsgerichte dagbesteding ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden een belangrijke plek moet hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het bevorderen van onderlinge contacten, samenwerken en elkaar helpen, samen spelen, etc. De dagbesteding is bij uitstek een plek waar aandacht aan de ontwikkeling van deze vaardigheden besteed kan worden.