Wonen

Als uw kind niet meer thuis kan of wil wonen,  komt u voor de keuze te staan waar uw kind dan wel gaat wonen. Op deze pagina’s willen we een aantal opties voor u op een rij zetten. U zult uiteraard zelf de keuze, zo mogelijk samen met uw kind, moeten maken wat de beste optie is. Als u hier niet uit komt, kunt u ons Kennis en advies centrum bellen, zodat we met u mee kunnen denken.

Op de onderliggende pagina’s worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • leefwensenonderzoek
  • koppeling van wonen en zorg
  • wonen in de open samenleving
  • wonen in een beschutte woonomgeving
  • alleen of in een groep wonen
  • een grote of een kleine zorgaanbieder
  • ouderinitiatieven